2012. gads

< 2011 < 2012 > 2013 >
12a klase

audzinātāja Sarmīte Ābelniece
1. Alīna Ārenta
2. Emīls Avots
3. Anete Brazauska
4. Ilona Dramačonoka
5. Ģirts Dubinskis
6. Pēteris Dzelzkalējs
7. Agita Gabranova
8. Līga Gulbe
9. Lauma Indriksone
10. Alīna Ivanova
11. Jānis Ķēniņš
12. Linda Liepkaula
13. Toms Mengots
14. Sergejs Mjadeļecs
15. Kitija Naika
16. Ieva Notte
17. Vineta Novicka
18. Lolita Pēda
19. Agnese Romanova
20. Mārtiņš Rūgums
21. Sintija Ruža
22. Jānis Sapats
23. Madara Segliņa
24. Mārcis Sējējs
25. Laura Sīle
26. Elīza Spruntule
27. Elīna Magdalēna Stabule
28. Olga Stankovska
29. Agnese Strazdiņa
30. Diāna Valpētere

12b klase

audzinātāja Anita Borinta
1. Laura Abace
2. Andris Afanasjevs
3. Emīls Dzelzkalējs
4. Elizabete Eglīte
5. Diāna Freimane
6. Helmuts Gercāns
7. Linda Ivļeva
8. Ilze Kalniņa
9. Krista Krumina
10. Santa Macpane
11. Krists Mediņš
12. Rita Meškauska
13. Jānis Ozoliņš
14. Lolita Pavasare
15. Krista Pažemecka
16. Sigita Skrēbena
17. Agnese Stankusa
18. Dace Suruda
19. Lelde Šarķe
20. Anita Velmunska
21. Matīss Vilciņš

12c klase

audzinātāja Gunta Dzene
1. Agnis Almans
2. Kārlis Atvars
3. Anna Brazovska
4. Roberts Jāņkalns
5. Jānis Juška
6. Marta Juškevica
7. Linda Krilova
8. Jānis Lanka
9. Mārcis Lapsa
10. Renāte Lauva
11. Dārta Lazda
12. Lāsma Mauriņa
13. Māris Ponomarjovs
14. Signe Rudzīte
15. Matīss Rušmanis
16. Ieva Saulīte
17. Liene Semerova
18. Jānis Šneiders
19. Airita Telnere
20. Madara Turka
21. Zane Utāne
22. Laura Vārna
23. Gints Velmunskis
24. Una Vilciņa
25. Rihards Vilnis
26. Kristaps Zaķis
27. Pēteris Zeltiņš
28. Kristaps Zvaigzne
29. Rihards Zviedris

12d klase

audzinātāja Iveta Slavīte
1. Rihards Belinskis
2. Laura Bļinkova
3. Ilva Bruģe
4. Ieva Cepure
5. Linda Fedosejeva
6. Lāsma Grīnberga
7. Baiba Indriksone
8. Linards Kālis
9. Alise Kalniņa
10. Liene Kārkliņa
11. Elvijs Kerēvics
12. Marks Edvarts Landorfs
13. Justīne Loginova
14. Kristaps Maskalis
15. Laura Ose
16. Signe Pukova
17. Kristaps Purviņš
18. Juris Ručkanovs
19. Kintija Sabaļauska
20. Edgars Sīmanis
21. Anta Stankeviča
22. Matīss Svikša
23. Lauris Šeputa
24. Santa Visocka
25. Imants Volkovs
26. Evija Voltere
27. Liene Žurevska

< 2011 < 2012 > 2013 >

Ko teiksi?