2009. gads

< 2008 < 2009 > 2010 >
12a klase

audzinātāja Lilita Krastiņa
1. Guna Bērziņa
2. Līga Cimermane
3. Māra Dēliņa
4. Sintija Dervīta
5. Zane Dručka
6. Evisa Dzerkale
7. Simona Fiļipoviča
8. Ieva Indriksone
9. Artūrs Jankevičs
10. Kaspars Jansons
11. Klāvs Jasūns
12. Ivars Kubliņš
13. Toms Kursišs
14. Krists Ķēniņš
15. Armands Landorfs
16. Monta Liparte
17. Gita Pumpure
18. Donāts Ronis
19. Renārs Sauka
20. Laura Savko
21. Egija Semičenkova
22. Gunārs Šnepsts
23. Mindaugs Tarvids
24. Toms Tumšais
25. Kristīne Urbiņa
26. Lauma Vallenčuka
27. Krista Vitena
28. Sandra Živčikova

12b klase

audzinātāja Anita Borinta
1. Kalvis Beķeris
2. Maija Bērziņa
3. Irina Bļinkova
4. Alīna Brazauska
5. Jānis Bukšs
6. Agnese Butkus
7. Anna Galviņa
8. Rolanda Gasjūne
9. Madara Gasūne
10. Aiva Ģevele
11. Lauma Ieveniece
12. Ilze Kanberga
13. Anete Kāposta
14. Kristīne Karašniece
15. Aija Kavaļauska
16. Krista Krāģe
17. Baiba Ķepale
18. Iluta Liepa
19. Kitija Morozova
20. Edvards Reinis
21. Zane Ročāne
22. Iveta Ručkanova
23. Madara Saulīte
24. Kristīne Seile
25. Žaneta Siļevko
26. Alvīne Skadiņa
27. Andija Telnere
28. Renalds Trakims
29. Armands Untāls

12c klase

audzinātāja Sarmīte Ābelniece
1. Toms Aldersons
2. Atis Andiņš
3. Kristaps Auzāns
4. Ieva Bluša
5. Anete Čekstere
6. Liene Dravniece
7. Edijs Francis
8. Maija Geriņa
9. Ivo Ģiedris
10. Elīna Janušauska
11. Nauris Jātnieks
12. Zanda Kalinka
13. Lauris Kārkliņš
14. Rūta Lībiete
15. Līga Paušus
16. Maija Rudzroga
17. Ginta Sirmane
18. Sabīne Spurķe
19. Kārlis Šķiliņš
20. Diāna Tihanova
21. Kristaps Vaitekūns
22. Arnis Vaivars
23. Roberts Vanags
24. Gundega Vecvagare
25. Linards Vērnieks
26. Andra Zēberga

12d klase

audzinātāja Jevgēņija Dubaņēviča
1. Jānis Akmentiņš
2. Sandis Belte
3. Jānis Gausis
4. Artis Ģērve
5. Toms Kadītis
6. Kristīne Kļaviņa
7. Ilze Langenfelde
8. Sintija Leja
9. Aija Mainiece
10. Lība Pīlupa
11. Laura Ramane
12. Reinis Rozentāls
13. Ojārs Saulītis
14. Līna Spangere
15. Oskars Vāvers
16. Lelde Veršinska
17. Ivars Zemītis
18. Artis Ziners
19. Reinis Ževnerovičs

< 2008 < 2009 > 2010 >

Ko teiksi?