2000. gads

< 1999 < 2000 > 2001 >
12a klase

audzinātāja Sarmīte Ābelniece
1. Krista Brazovska
2. Kristīne Bulle
3. Liene Cauna
4. Jānis Čeglis
5. Gita Granta
6. Dagnija Hermane
7. Aivars Kopļarovs
8. Baiba Ložajeva
9. Harijs Niedra
10. Jānis Ozols
11. Inga Platonova
12. Inga Pūpola
13. Rolanda Ribikauska
14. Helmuts Rubenis
15. Aiga Sietiņa
16. Evija Skrauple
17. Edijs Stašus
18. Linda Straumane
19. Aleksandrs Šorohovs
20. Anda Šveimerausa
21. Ieva Vanaga
22. Dace Vilciņa
23. Inese Volkova
24. Zanda Zubova
25. Gatis Zvirbulis

12b klase

audzinātāja Silvija Dubulte
1. Dainis Albiņš
2. Ieva Barovska
3. Ieva Bišmane
4. Lita Dūmiņa
5. Diāna Gailiša
6. Ilze Grase
7. Lelde Jaudzema
8. Laura Kalderauska
9. Jānis Kronbergs
10. Ingus Krots
11. Līga Kumšte
12. Dace Lina
13. Solveiga Linkuma
14. Liene Logvina
15. Valdis Mezeriņš
16. Agnese Mickus
17. Sanita Muravska
18. Ina Rubaņika
19. Ingus Salmiņš
20. Inita Saveļjeva
21. Laura Sondore
22. Edgars Stepanovičs
23. Kristīne Šūpulniece
24. Ģirts Treide
25. Ilze Zemīte
26. Dagnija Žiba

12c klase

audzinātāja Ingrīda Slaktere
1. Vita Beļska
2. Jānis Bite
3. Uģis Brasovs
4. Valdis Bulažs
5. Māris Bušs
6. Inga Drobiševska
7. Anna Dubulte
8. Zane Dumpe
9. Līga Dutka
10. Laura Eglīte
11. Kristaps Fiļipovičs
12. Kristīne Frišmane
13. Līga Kalniņa
14. Kristīne Klimantoviča
15. Renārs Krastiņš
16. Egija Krize
17. Aleksandrs Ļotovs
18. Daiga Mankeviča
19. Andis Maurītis
20. Inese Panteļējeva
21. Iveta Rumba
22. Irina Stapkēviča
23. Sigita Tamberga
24. Edijs Upītis
25. Sintija Vītola
26. Dagnija Zariņa
27. Linda Žukovska

< 1999 < 2000 > 2001 >

Ko teiksi?