1999. gads

< 1998 < 1999 > 2000 >
12a klase

Klases audzinātāja Gunta Dzene
1. Ivo Adamaitis
2. Irēna Andrejeva
3. Artis Apinis
4. Zane Bajāre
5. Evita Bērtule
6. Inga Blīve
7. Ilze Brīvule
8. Iluta Bugoviča
9. Zane Butule
10. Inese Čepuka
11. Kristīne Gasūne
12. Arturs Gaurilka
13. Laura Gurlauska
14. Linda Klimoviča
15. Anita Krastiņa
16. Dina Krūmiņa
17. Ģirts Lapšins
18. Ainārs Marinsks
19. Rolands Orlovskis
20. Kaspars Podnieks
21. Agnese Puķe
22. Sandis Rumba
23. Evita Škavronska
24. Kristīne Timpare
25. Andis Tīrums
26. Sandis Tīrums
27. Aivars Voldeks
28. Ivars Zemļanskis
29. Guntars Žilinskis
30. Anda Žurevska

12b klase

Klases audzinātājs Vilnis Auzāns
1. Inga Alijeva
2. Kristīne Artmane
3. Santa Āboliņa
4. Mārtiņš Blaus
5. Inga Frolova
6. Ričards Ivļevs
7. Arnis Jakubovskis
8. Dace Jansone
9. Edīte Janušauska
10. Ivanda Jesikena
11. Liene Karpoviča
12. Sindija Kirilka
13. Juris Ķemers
14. Matīss Lakovics
15. Snežana Mjankova
16. Raivis Narbuts
17. Henrijs Niedra
18. Liene Ozoliņa
19. Māris Pavilons
20. Diāna Pūne
21. Lelde Ramane
22. Kristīne Ramane
23. Ilze Rumba
24. Egons Strazdiņš
25. Ingus Šekavs
26. Andris Taškāns
27. Lauris Tijons
28. Māris Vanags
29. Kitija Vīgupa
30. Artis Zundāns

12c klase

Klases audzinātāja Malda Ignatjeva
1. Sanita Agruma
2. Beate Ašmane
3. Ivars Bajārs
4. Elīna Bedānova
5. Agita Brazauska
6. Laura Bukovska
7. Kristīne Grēfa
8. Uno Gulbis
9. Zigmars Kalniņš
10. Linda Kampiņa
11. Māris Katranži
12. Jānis Kivlenieks
13. Lāsma Kraņevska
14. Oskars Mokrijs
15. Ilze Paklone
16. Agnija Rikmane
17. Ģirts Rikmanis
18. Sanita Rimkūne
19. Renārs Ronis
20. Diāna Rumpe
21. Jānis Skripītis
22. Madara Šlēkste
23. Helga Tormane
24. Egija Ūdrēna
25. Armands Urtāns
26. Diāna Vasiļjeva
27. Oskars Visockis
28. Liene Vitena
29. Juris Zaicevs
30. Andis Zīlīte
31. Laura Zubova

< 1998 < 1999 > 2000 >

Ko teiksi?