1997. gads

< 1996 < 1997 > 1998 >
12a klase

Klases audzinātāja Sarmīte Ābelniece
1. Edgars Broks
2. Evita Černovska
3. Ilze Fiļipoviča
4. Mārtiņš Grundšteins
5. Ieva Gulbe
6. Airisa Hiršfelda
7. Iveta Kondrate
8. Evita Kuzma
9. Andis Lībietis
10. Jānis Mežavilks
11. Ilze Mēkone
12. Diāna Novorenska
13. Santis Sobačevskis
14. Agita Spale
15. Aivars Vilciņš
16. Evita Zaķe
17. Baiba Zunda

12b klase

Klases audzinātāja Helēna Mortukāne
1. Artūrs Altbergs
2. Jānis Bite
3. Pēteris Bite
4. Solvita Būka
5. Sandra Dembovska
6. Juris Ikaunieks
7. Lelde Janjone
8. Aiga Kancāne
9. Gundega Kirilka
10. Liene Kļaviņa
11. Marina Klimantoviča
12. Māris Liberts
13. Madara Pavlovska
14. Ingus Priedītis
15. Līga Pūce
16. Līga Rozmisa
17. Baiba Ruķere
18. Imants Skultāns
19. Dace Strautniece
20. Ilze Vidze
21. Evija Zālmane
22. Anita Zoliņa

12c klase

Klases audzinātāja Vija Cerusa
1. Margita Balde
2. Inga Bērziņa
3. Liene Bērziņa
4. Zigmunds Dundurs
5. Aigars Fedotovs
6. Maruta Ģērve
7. Vineta Kazāka
8. Māris Kazbuķis
9. Ieva Kiršteina
10. Olga Ļaha
11. Agnese Mētele
12. Marts Ostrovskis
13. Juris Puriņš
14. Raivis Smalganovičs
15. Kristīne Smiltiņa
16. Līga Spilva
17. Viola Stepiņa
18. Inga Vīrele
19. Edgars Zaicevs
20. Jānis Zakovics
21. Sandris Zakulis
22. Guna Zīlīte
23. Evita Žeikare

< 1996 < 1997 > 1998 >

Ko teiksi?