1993. gads

< 1992 < 1993 > 1994 >
12a klase

1. Ģirts Apinis
2. Jurijs Bļinkovs
3. Andra Dravante
4. Māris Grosbergs
5. Ieva Hercoga
6. Kristīne Jančione
7. Santa Kļaviņa
8. Ieva Krutko
9. Austris Leitlands
10. Aiga Ludviga
11. Andris Lukašs
12. Kristīne Memmēna
13. Kalvis Osis
14. Signe Pēkale
15. Baiba Polkova
16. Guntra Purmale
17. Jolanta Purvišķe
18. Maija Semaka
19. Uģis Teikmanis
20. Linda Tormane
21. Inta Umbrasa
22. Baiba Undzenko
23. Aija Vaļūne

12b klase

1. Evita Azaucka
2. Ilva Bernaute
3. Solvita Čakša
4. Didzis Jaudzems
5. Renārs Jeļizārovs
6. Sanda Jēgere
7. Jana Gudaite
8. Ligita Melniece
9. Baiba Misa
10. Artūrs Nikolājevs
11. Dzintars Ozols
12. Evija Pacēviča
13. Ina Rimševica
14. Malva Rozmisa
15. Lolita Tomsone
16. Dace Urtāne
17. Vineta Urtāne
18. Vineta Veicena
19. Ilze Vrubļevska
20. Gatis Zelmenis
21. Linda Žebera

< 1992 < 1993 > 1994 >

Ko teiksi?