1990. gads

< 1989 < 1990 > 1991 >

1990. gadā Bauskas 1. vidusskolu beidz 124 absolventi.

1990 vidusskola visi
1990. gada izlaidums
Skolotaaji_un_audzinaataaji
1990. gads – skolotāji un audzinātāji

12a klase

audzinātāja Zaiga Prande
1. Ilona Ausēja
2. Evija Jāņkalne
3. Sarmīte Jušēna
4. Līga Klodža
5. Ilze Krieviņa
6. Edijs Ķivers
7. Gita Lunģe
8. Dace Nereta
9. Viktorija Panasjuka
10. Sandis Pētersons
11. Gints Rauduve
12. Liesma Rīna
13. Ilze Ruķere
14. Dzirkstīte Smiltniece
15. Andžela Songaile
16. Kristīne Spale
17. Inga Staškevica
18. Dace Šlosberga
19. Ralfs Šostakovičs
20. Vairis Untāls
21. Inese Vasko
22. Vineta Vennere
23. Ģirts Zalāns

12b klase

audzinātāja Jevgēnija Dubaņēviča
1. Laura Borisāne
2. Laima Gaile
3. Gita Graudiņa
4. Ina Ivanauska
5. Jolanta Jasurevičus
6. Māra Kinta
7. Ija Lediņa
8. Andris Ludriks
9. Ingars Markevičs
10. Ingrīda Ozoliņa
11. Vineta Rozgale
12. Vita Sirsniņa
13. Līga Skane
14. Sandra Skrīnite
15. Evija Sudmalniece
16. Inguna Sudmalniece
17. Aivars Vilciņš
18. Edgars Zemītis

12c klase

audzinātāja Janīna Leja
1. Sigita Akermane
2. Santa Belaškova
3. Ieva Bērziņa
4. Jolanta Brikovska
5. Vēsma Cīrule
6. Evija Dimante
7. Jānis Dīcmanis
8. Inārs Drieks
9. Maira Dzelzkalēja
10. Māris Dziļums
11. Dace Gaigala
12. Inita Gārse
13. Aldis Griķītis
14. Sandra Grīnvalde
15. Ivanda Ieveniece
16. Ilze Kalniņa
17. Dzintars Melnis
18. Ilva Mengote
19. Sandra Naumane
20. Solvita Petrone
21. Ilze Poča
22. Solvita Pūķe
23. Maruta Rutule
24. Ziedonis Salenieks
25. Daiga Skaldere
26. Dace Strēle
27. Edgars Sunteiks
1990. gada 12c klase
1990. gads – 12c klase
12c

12d klase

audzinātāja Livija Hammera
1. Agnese Birne
2. Laila Birzule
3. Elita Bruža
4. Antra Brūvere
5. Ilze Dzene
6. Guntis Grumslis
7. Dita Hegenbarte
8. Rigonda Kaiko
9. Laila Krišjāne
10. Larisa Krišjāne
11. Helga Kugrēna
12. Māris Lazda
13. Mārīte Lukaša
14. Aija Ozola
15. Kristīna Puiše
16. Guna Puriņa
17. Nauris Rāzna
18. Jānis Staģis
19. Kaspars Streļčs
20. Edgars Streļčūns
21. Normunds Struža
22. Sigita Šalkovska
23. Kaspars Šķirpo
24. Sarma Šmite
25. Uģis Šulcs
26. Didzis Urtāns
27. Gita Vaičiulis
28. Āris Vīgants
29. Santa Zīverte

13. klase

1. Dace Akmeņlauka
2. Marika Armuševica
3. Daila Balcere
4. Andra Bicona
5. Ieva Dubulte
6. Inese Eiduka
7. Jolanta Girdenīte
8. Anda Ģēvele
9. Jeļena Harčenko
10. Ieva Jaunzeme
11. Simona Kļaviņa
12. Laila Kolopoviča
13. Evija Konstantinova
14. Daiga Krūmiņa
15. Inta Līdaka
16. Judīte Mediņa
17. Vineta Muižniece
18. Irita Ozoliņa
19. Ingūna Pinte
20. Sarmīte Pole
21. Anita Puziņa
22. Iveta Rubene
23. Maija Skustā
24. Inita Valmunska
25. Ineta Valškevica
26. Areta Zojeva
27. Anželika Žeglova

< 1989 < 1990 > 1991 >

Ko teiksi?