1989. gads

< 1988 < 1989 > 1990 >

1989. gadā Bauskas 1. vidusskolu beidz 126 absolventi.

11a klase

audzinātāja Inta Baltgalve
1. Dace Akmeņlauka
2. Antra Almane
3. Edgars Austrums
4. Dagnija Balde
5. Ilvija Bračka
6. Daiga Brasova
7. Inese Eiduka
8. Mārīte Gabrāne
9. Aiga Jansone-Slava
10. Oskars Januls
11. Dina Jaunzeme
12. Uģis Jaunzems
13. Gatis Joma
14. Aivars Klokmane
15. Laila Kolopoviča
16. Evija Konstantinova
17. Viktorija Madelāne
18. Anita Morozova
19. Iluta Ozerska
20. Andis Vārna
21. Endo Vīndedzis

11b klase

audzinātāja Maija Bruģe
1. Daila Balcere
2. Evija Balode
3. Ineta Barane
4. Jānis Čekauskas
5. Ieva Dubulte
6. Līga Dudare
7. Ingrīda Grincēviča
8. Inta Kampare
9. Andra Kleine
10. Ilrita Neizaka
11. Baiba Osīte
12. Ingus Panteļejevs
13. Gunita Petrone
14. Sarmīte Pumpase
15. Normunds Purmalis
16. Uģis Rauda
17. Sandra Riba
18. Edgars Ronis
19. Solvita Žamaite

11c klase

audzinātāja Kersti Meneka
1. Zane Arsmenieks
2. Ieva Cielava
3. Sigita Cikota
4. Ilze Dzidruma
5. Ineta Dzidruma
6. Sarmīte Kanošķe
7. Indulis Krasts
8. Arnita Kukute
9. Dzintars Luņģis
10. Andris Mucenieks
11. Māris Onužāns
12. Ingūna Pinte
13. Raivis Rāviņš
14. Kristīne Rikmane
15. Sandra Sadauska
16. Mārcis Saulītis
17. Ligita Strižko
18. Iveta Svareniece
19. Inga Zoliņa
20. Guntis Žaludka

11d klase

audzinātāja Helēna Mortukāne
1. Linda Andusone
2. Egils Āboliņš
3. Sarmīte Balode
4. Baiba Briede
5. Zigmunds Dārziņš
6. Aiga Druviņa
7. Ervīns Elusnis
8. Ivars Ērušķis
9. Tatjana Gedza
10. Andrejs Grigorjevs
11. Arnis Kaktiņš
12. Kaspars Kauķis
13. Anda Līva
14. Daiga Līva
15. Dace Mediņa
16. Andris Mežatučs
17. Guntra Miļūne
18. Santa Pakalne
19. Ingmars Pavasars
20. Laine Purviņa
21. Baiba Rijniece
22. Mārtiņš Ruža
23. Jānis Smiltinš
24. Nora Šmite
25. Uldis Šulcs
26. Inese Tūla
27. Edgars Zilgalvis
28. Mairita Žeikare

12. profesionālā klase

1. Līga Āboliņa
2. Inguna Balode
3. Alla Barane
4. Mārīte Birzniece
5. Zita Druseika
6. Ilona Enģele
7. Viktorija Gicēviča
8. Vanda Gražule
9. Dace Gurlovska
10. Maira Ģēvele
11. Daina Jumiķe
12. Lilita Kārkla
13. Inese Kļava
14. Sanita Kļeščova
15. Sarmīte Krauze
16. Ilze Logina
17. Dace Masele
18. Anita Maurīte
19. Solvita Mežule
20. Aivars Mucenieks
21. Marika Muraško
22. Gundega Ose
23. Daira Peltmane
24. Gaļina Poļiščuka
25. Dace Rimševica
26. Judīte Stūre
27. Ingūna Suharevska
28. Iveta Sujeta
29. Marika Šimena
30. Sarmīte Šlikaite
31. Līvija Taradaiko
32. Zanda Taube
33. Gunita Tetere
34. Ginta Trubača
35. Sarmīte Umbrasa
36. Lauma Veģe
37. Ginta Zaure
38. Dace Ziemele

< 1988 < 1989 > 1990 >

Ko teiksi?