1988. gads

< 1987 < 1988 > 1989 >

1988. gadā Bauskas 1. vidusskolu beidz 105 absolventi.

Bauskas 1. vidusskolas 1988. gada izlaidums
Bauskas 1. vidusskolas 1988. gada izlaidums

11a klase

1. Daiga Adamoviča
2. Edgars Bajārs
3. Edīte Biķerniece
4. Gunta Blūmfelde
5. Aldis Ivanovskis
6. Aivis Ivaško
7. Dace Krāģe
8. Ligita Lamberte
9. Sanita Lazdiņa
10. Iva Lepse
11. Sandra Miseviča
12. Andris Morozovs
13. Aiga Radziņa
14. Anita Rācene
15. Zigmārs Smiters
16. Ingūna Stīrija
17. Iveta Vaitekūne

11b klase

audzinātāja Anita Borinta
1. Andris Baļčūns
2. Dace Bēka
3. Dace Cielava
4. Linda Gaile
5. Andris Ieviņš
6. Sanita Ivanova
7. Linda Kilevica
8. Marika Kursīte
9. Andis Ķiselis
10. Arnis Ķiselis
11. Dace Leimane
12. Aiva Liepiņa
13. Santa Liparte
14. Aiva Līcīte
15. Sarmīte Maija
16. Dina Moļņika
17. Ingus Niedra
18. Ilva Pranda
19. Aigars Punka
20. Inese Punka
21. Kristīne Saulīte
22. Lāsma Sirmane
23. Dace Sīmane
24. Vita Skotele
25. Liene Voroncova
26. Agris Zentelis
1988. gada 11b klase
1988. gada 11b klase
1988.gada Bauskas 1. vidusskolas 12b klases izlaidums
1988.gada Bauskas 1. vidusskolas 12b klases izlaidums

11c klase

1. Lolita Bādere
2. Māris Brigmanis
3. Ainis Butkus
4. Ingus Dziļums
5. Sanita Fišere
6. Inese Guba
7. Ilze Jaunzeme
8. Laila Kalniņa
9. Gints Lācis
10. Eva Māklere
11. Jolanta Meškauskaite
12. Sandra Miglāne
13. Ingita Pelūde
14. Aija Poriņa
15. Dace Praulīte
16. Līga Romānova
17. Ingūna Rūja
18. Vineta Sekste
19. Inese Siliņa
20. Dace Steigute
21. Gunita Tetere
22. Valda Uzaite
23. Aiga Zvilna
24. Inese Žindule

11d klase

1. Inga Brokāne
2. Gints Bružeriņš
3. Jānis Čakšs
4. Didzis Čonka
5. Dace Freidenfelde
6. Diāna Gaile
7. Artis Gailītis
8. Vineta Gronska
9. Viktors Gulbis
10. Daiga Iršeina
11. Jolanta Jātniece
12. Iluta Jurova
13. Regīna Kampāne
14. Ilze Katkēviča
15. Ilze Kauķe
16. Guntars Kāknēns
17. Gunta Kupčus
18. Kitija Liepiņa
19. Daiva Lukašuna
20. Ilze Markusa
21. Sanita Miezīte
22. Dace Millere
23. Ginta Mīlgrāve
24. Aigars Pērkums
25. Līga Punka
26. Daina Purva
27. Ilvija Saulīte
28. Ģirts Sparinskis
29. Aigars Urtāns
30. Normunds Vāvers
31. Aiva Zeltiņa
32. Arnis Zujevs
1. Normunds Bērziņš
2. Sigita Fogta
3. Inga Honiča
4. Ingrīda Mazule
5. Dace Roniševica
6. Iveta Skane

< 1987 < 1988 > 1989 >

Ko teiksi?