1984. gads

< 1983 < 1984 > 1985 >

1984. gadā Bauskas 1. vidusskolu beidz 104 absolventi.

11a klase

audzinātāja Helēna Mortukāne
1. Uldis Auziņš
2. Ināra Bajāre
3. Daiga Balode
4. Ginta Berezina
5. Mindaugas Bitinas
6. Ainārs Brūveris
7. Anita Dundure
8. Dzintra Jankovska
9. Ainārs Jasūns
10. Inga Kalniņa
11. Zaiga Kārkliņa
12. Inguna Krišlauka
13. Ineta Miezole
14. Elēna Mikaša
15. Inguna Mukāne
16. Daiga Padēla
17. Rita Pantalone
18. Jolanta Salmiņa
19. Edgars Saltups
20. Edgars Samsons
21. Līga Stabule
22. Nelda Tīrele
23. Indra Zviedre
24. Airija Žilinska
25. Skaidrīte Žukovska

11b klase

audzinātāja Rita Lakstīgala
1. Edgars Apinis
2. Ilze Bautre
3. Agrita Briņķe
4. Iveta Briņķe
5. Daiga Bulate
6. Inese Buša
7. Ainārs Ceruss
8. Agija Čekša
9. Ģirts Donerblics
10. Uldis Dzenis
11. Aina Gintaute
12. Ilze Jātniece
13. Iveta Kalaine
14. Laila Kalniņa
15. Valentīna Matuzēviča
16. Zanda Muceniece
17. Inguna Platais
18. Dace Rigerte
19. Aija Simanoviča
20. Indra Sudrabiņa
21. Laimonis Švalbonds
22. Ina Tione
23. Gints Upenieks
24. Olita Vaspāne
25. Guntars Vāvers
26. Māris Zīlītis

11c klase

audzinātājs Andis Jauntēvs
1. Anita Auziņa
2. Igors Berņikov-Bondars
3. Inga Bulle
4. Vaira Cimermane
5. Ina Groca
6. Ineta Gudaņeca
7. Guntars Heidekers
8. Indra Hiršfelde
9. Ieva Jaunzeme
10. Irēna Kalniņa
11. Jānis Kivlenieks
12. Inga Kučinska
13. Ligita Majevska
14. Gints Punka
15. Sandra Purviņa
16. Ivars Rozentāls
17. Inguna Sarguna
18. Uģis Saukums
19. Anta Taukule
20. Inese Vinogradova
21. Inese Visocka
22. Aivars Zubovs
23. Iveta Zvirbule
24. Vineta Zvirgzde

11d klase

1. Intars Blaudums
2. Didzis Briedis
3. Līga Čipena
4. Andis Čonka
5. Ligita Dāboliņa
6. Iveta Dzene
7. Baiba Gāzēja
8. Daiga Grebeža
9. Inga Griķe
10. Daiga Grunde
11. Aivars Igaunis
12. Vita Izlberga
13. Silvija Kampāne
14. Aldis Kaufelds
15. Anita Kociņa
16. Andis Krāģis
17. Inga Līkais
18. Aija Margeviča
19. Jolants Markevičs
20. Dace Neiberte
21. Inga Nīcmane
22. Anda Pipere
23. Ilze Rijniece
24. Indra Sunteika
25. Kaiva Špilberga
26. Vismants Šulcs
27. Vilnis Vaivars
28. Ineta Vēbere
29. Arnis Vēza

< 1983 < 1984 > 1985 >

Ko teiksi?