1983. gads

< 1982 < 1983 > 1984 >

1983. gadā Bauskas 1. vidusskolu beidz 92 absolventi.

1983. gada izlaidums
Kopīgā bilde – 11.a, 11.b, 11.c,
1. rinda no labās puses – audzinātājas – Z.Baļčūne, K.Meneka, V.Niedre,
sk.A.Pavasare, direktors L.Rācenājs, sk.R.Rijniece, V.Cerusa, M.Dāboliņa, skolas daktere A.Briņķe.

11a klase

audzinātāja Kersti Meneka
1. Inga Apine
2. Sandra Balode
3. Nellija Biliunas
4. Inga Borkovska
5. Inga Ērkšķe
6. Sarmīte Filipoviča
7. Mora Igaune
8. Sandra Ilgaviča
9. Arnolds Jātnieks
10. Inta Jumiķe
11. A. Jurgaite
12. Iveta Lediņa
13. Intra Leja
14. Daina Limpuce
15. Ivars Linde
16. Vita Levedauska
17. Haralds Lukšis
18. Agris Mākulēns
19. Dagnija Mediņa
20. Anda Mizara
21. Ilze Pakalne
22. Iveta Pfeifa
23. Ainārs Rozentāls
24. Gundega Strikaite
25. Inese Strižko
26. Ligita Veicena

11b klase

audzinātāja Zīna Baļčūne
1. Ina Ābele
2. Simona Baltrušaite
3. Daila Barkovska
4. Dace Berglava
5. Maira Bergmane
6. Ilze Biķerniece
7. Ineta Brasava
8. Ervins Breijers
9. Dace Ērgle
10. Aigars Fridrihsons
11. Anda Jakabsone
12. Inita Jankūna
13. Raitis Jansons
14. Sarmīte Juksis
15. Aldis Karļuks
16. Ilgona Keiša
17. Inese Kipkēvičs
18. Indra Kiseļeva
19. Zigurds Ķiselis
20. Guntars Lapsa
21. Dina Macpāne
22. Dainis Minkevičs
23. Inita Naika
24. Iveta Purva
25. Konstantīns Rimševičus
26. Olita Spangere
27. Elita Šturme
28. Elita Timpare
29. Līga Tumšais
30. Biruta Vaivada
31. Januta Vaivada
32. Antra Veņislava
33. Ingrīda Višķere

11c klase

audzinātāja Vija Niedre
1. Valdis Arcimovičs
2. Daiga Auce
3. Armands Bušs
4. Ivars Čerļenoks
5. Ineta Ezīte
6. Iveta Federoviča
7. Aldis Freimanis
8. Uģis Gailis
9. Laima Gaižute
10. Baiba Gulbe
11. Inguna Harlamova
12. Inese Kavaļauska
13. Ivars Kārklis
14. Vija Kizne
15. Ineta Kukute
16. Juris Landorfs
17. Austris Langenfelds
18. Guna Levane
19. Ineta Ludiņa
20. Daina Marcinkus
21. Inese Metlāne
22. Ojārs Nerets
23. Rita Pauča
24. Inita Rāviņa
25. Inese Rīna
26. Laimonis Rozenbaums
27. Inese Rozentāle
28. Ziedonis Rutkis
29. Juris Sējējs
30. Inga Sporāne
31. Aija Stabule
32. Liesma Štrausa
33. Gunta Šūmane
1983. gada 11c klases izlaidums
1983. gada 11c klases izlaidums, audzinātāja Vija Niedre

< 1982 < 1983 > 1984 >

3 Comments »

 1. Inga teica

  2013-06-11 @ 18:05

  Kļūdaina informācija. 11c klases saraksts patiesībā ir 11a klases saraksts, audzinātāja Kersti Meneka. Nr.22 ir Iveta Pfeifa.

 2. info teica

  2013-06-11 @ 20:19

  Paldies! Izlaboju.

 3. Iveta teica

  2016-01-31 @ 00:48

  11a klasē 16. ir Vita Levedauska

Ko teiksi?