1981. gads

< 1980 < 1981 > 1982 >

1981. gada izlaidums
1981. gada izlaidums

11a klase

klases audzinātāja Elza Lasmane
1. Arnolds Bauris
2. Atis Blūzma
3. Dace Eimusa
4. Armands Freibergs
5. Uģis Freimanis
6. Sandra Gāzēja
7. Indra Grunde
8. Ieva Jurševska
9. Egons Kārkliņš
10. Andrejs Lazda
11. Ilze Lācīte
12. Antra Martinsone
13. Inta Matulēna
14. Sandra Mize
15. Sarmīte Mūrniece
16. Evija Ozola
17. Ingus Ozols
18. Gints Pīlups
19. Ligita Podniece
20. Marita Pudre
21. Aigars Rauda
22. Anita Salduma
23. Elita Strazdiņa
24. Ivars Striks
25. Irina Taujanska
26. Aija Tēraude
27. Ludmila Uhnaste
28. Ainārs Vilks
29. Andris Zomerovskis
30. Aija Zotova
31. Antra Zviedre
32. Laimdota Žirba

11b klase

klases audzinātāja I. Kārkliņa
1. Arnis Ābeltiņš
2. Inese Ārente
3. Laima Baļčūne
4. Olita Feldmane
5. Juris Krastiņš
6. Guntis Krācējs
7. Līga Kugrēna
8. Ilze Kūlīte
9. Ilze Lakstīgala
10. Marika Linga
11. Dace Māklere
12. Skaidrīte Meldere
13. Brigita Misjūna
14. Anita Novika
15. Vida Paškēvica
16. Andrejs Pelēķis
17. Svetlana Petrova
18. Iveta Reinfelde
19. Skaidrīte Ruķere
20. Ilmārs Skadiņš
21. Gunta Streļčūne
22. Ilze Šķerberga
23. Aigars Šlosbergs
24. Inese Trapučka
25. Ineta Vanaga
26. Violīte Vaicenone
27. Egīls Vangals
28. Edgars Zvilna
29. Inta Zvirbule

11 c klase

klases audzinātāja Helēna Mortukāne
1. Gundega Abramenko
2. Ināra Aleksjonoka
3. Agita Auziņa
4. Dainis Benužs
5. Andrejs Beļinskis
6. Zigurds Briņķis
7. Sandra Čekstere
8. Sandra Četverga
9. Andra Dzidruma
10. Andris Ģēvelis
11. Andis Bērziņš
12. Ilards Kāposts
13. Daiga Juškevica
14. Inga Lācīte
15. Agita Lāce
16. Sandra Lode
17. Raitis Mazjānis
18. Inese Mauriņa
19. Jolanta Možeika
20. Aina Punculāne
21. Ziedonis Purviņš
22. Inta Radziņa
23. Imants Rigerts
24. Inese Rudzīte
25. Aivars Šķiliņš

11d klase

klases audzinātāja R. Reķe
1. Alda Armanāviča
2. Paulis Banis
3. Daiga Bukovska
4. Lāsma Dzene
5. Andrejs Fokins
6. Vija Gludiņa
7. Aivars Gulbis
8. Inta Jakušenoka
9. Svetlana Jaremenko
10. Ineta Jumiķe
11. Iveta Kalēja
12. Arnis Kluinis
13. Andris Kraņevskis
14. Irēna Krūmane
15. Dace Kuse
16. Irta Nagle
17. Valija Nagņibeda
18. Iveta Neilande
19. Ilze Petkeviča
20. Aldis Pipers
21. Aina Punka
22. Kārlis Rācenājs
23. Inita Romberga
24. Inguna Ružello
25. Einārs Šmits
26. Iveta Trasūne
27. Gunita Ukstiņa
28. Lilita Vasko

< 1980 < 1981 > 1982 >

Ko teiksi?