1978. gads

< 1977 < 1978 > 1979 >
11a klase

audzinātājs Jānis Niedre
1. Pēteris Austriņš
2. Arvīds Āboliņš
3. Gaļina Bernote
4. Guna Buķele
5. Ligita Dručka
6. Aivars Dzenis
7. Zaiga Enkviste
8. Gunta Fakse
9. Ināra Landsberga
10. Ina Laukmane
11. Ingūna Leiškalne
12. Aivars Lukšs
13. Liāna Maskale
14. Vilma Meirāne
15. Ņina Mikulāne
16. Māris Mūrnieks
17. Agrita Naumova
18. Gunta Puntuze
19. Rita Remeika
20. Inese Roze
21. Valdis Rušiņš
22. Ilze Saukuma
23. Arnis Sirmanis
24. Laimdota Strēle
25. Velga Šņore
26. Edvīns Zunde
27. Aija Zibale
28. Sandra Veisa

11b klase

audzinātāja Raisa Reķe
1. Gunta Andersone
2. Liāna Balode
3. Guna Bērziņa
4. Edvīns Bērziņš
5. Daina Biezuma
6. Aivars Domello
7. Anna Drice
8. Jānis Ješkevics
9. Haralds Karlsons
10. Agra Ganiņa
11. Vija Kārkliņa
12. Līga Macpāne
13. Vivita Matule
14. Līga Muceniece
15. Jānis Ošenieks
16. Anita Piebalga
17. Loreta Pļevoka
18. Danute Puike
19. Sarmīte Purviņa
20. Lūcija Pužule
21. Agris Rīns
22. Sarmīte Rudzroga
23. Āris Rumba
24. Aina Rūde
25. Andris Saltups
26. Sarmīte Šukevica
27. Mārtiņš Veinbergs
28. Aija Zariņa
29. Ritma Zeitmane

11c klase

audzinātāja Baiba Brenčuka
1. Sarmīte Bračka
2. Ziedonis Brazovskis
3. Aija Cibule
4. Ginta Dravniece
5. Ingūna Dreibe
6. Aina Dubrovska
7. Roberts Grīnbergs
8. Inese Gudža
9. Iveta Gulbe
10. Iveta Ignatova
11. Sarmīte Ignatova
12. Māris Jesens
13. Ruta Keiša
14. Iveta Krastiņa
15. Daiga Laveniece
16. Ināra Krivate
17. Ilze Krūmiņa
18. Aija Kvēpa
19. Edgars Lepsis
20. Ina Linkeviča
21. Lūcija Luomane
22. Modris Mauriņš
23. Andris Neikens
24. Modris Ostronovičs
25. Guntars Paviļonis
26. Ilze Punka
27. Irita Rušmane
28. Kalvis Sausais
29. Vaira Zvilna
30. Ilgvars Strautiņš
31. Zigurds Pranks
32. Pēteris Brakše

11d klase

audzinātāja Inta Baltgalve
1. Rimants Aglinskis
2. Inese Akmentiņa
3. Daina Ārente
4. Laima Ārente
5. Jānis Āzis
6. Vēsma Baļeiko
7. Skaidrīte Bērziņa
8. Inese Brigmane
9. Agris Briņķis
10. Druvis Buķelis
11. Ludmila Depere
12. Normunds Grauzis
13. Vija Gintaute
14. Laima Kazena
15. Ināra Kārkliņa
16. Dace Kirilina
17. Inta Kulmane
18. Dainis Levans
19. Ligita Mickus
20. Aivars Mucenieks
21. Skaidrīte Pīrāga
22. Inita Rīne
23. Helmūts Sietiņš
24. Ilze Šenberga
25. Iveta Šlosberga
26. Marija Tauris
27. Aija Uzaite
28. Astrīda Velmunska
29. Ilze Zvirgzda

< 1977 < 1978 > 1979 >

Ko teiksi?