1977. gads

< 1976 < 1977 > 1978 >

1977. gada Bauskas 1. vidusskolas izlaidums
1977. gada Bauskas 1. vidusskolas izlaidums
1977. gads, Bauskas 1. vidusskolas skolotāji
1977. gads, Bauskas 1. vidusskolas skolotāji

11a klase

audzinātāja Dzidra Grobiņa
1. Iva Almane
2. Daina Andersone
3. Biruta Čužinska
4. Jānis Feldmanis
5. Liāna Grosberga
6. Ingrīda Indrika
7. Aija Jermakoviča
8. Juta Ērgle
9. Feliks Kavaliauskis
10. Marija Kokina
11. Dace Mežiņa
12. Juris Millers
13. Zigrīda Mitre
14. Vilnis Pelcers
15. Gunta Podniece
16. Uldis Podnieks
17. Laura Pinkule
18. Vija Puķīte
19. Sarmīte Rikmane
20. Aija Rumba
21. Ina Spēkmane
22. Andris Stepanovičs
23. Vija Smalkā
24. Alfrēds Šidla
25. Valdis Tijons
26. Aivars Upenieks
27. Māra Vaivare
28. Guntis Vārna
29. Māra Namiķe
30. Anna Čudare
31. Mairita Salmiņa
32. Irēna Uhnaste
33. Aivars Vīgups
34. Edīte Šomere
35. Dainis Ziemelis
36. Jānis Žauna
1977. gads, Bauskas 1. vidusskolas žetonvakars 11a
1977. gads, Bauskas 1. vidusskolas žetonvakars, 11a klase
1977. gads, Bauskas 1. vidusskolas žetonvakars 11a
1977. gads, Bauskas 1. vidusskolas žetonvakars, 11a klase
1977. gada Bauskas 1. vidusskolas 11a klases izlaidums
1977. gada Bauskas 1. vidusskolas 11a klases izlaidums

11b klase

audzinātāja T. Rudjaka
1. A. Aleksandroviča
2. Māris Auniņš
3. Diāna Bērziņa
4. Līga Bikava
5. Astrīda Burka
6. Juris Celms
7. Valda Ceplīte
8. Kārlis Gricenko
9. Janute Jurgaite
10. Inese Kačkāne
11. Frorians Kražovskis
12. Sandra Kronberga
13. Ina Krūmiņa
14. Aivars Lapsa
15. Inese Latviete
16. Aija Lisinska
17. Vasīlijs Maslovs
18. Antra Mediņa
19. Vita Pļevoka
20. Inta Raukaite
21. Ināra Skane
22. Sandra Skripsta
23. Inta Smukā
24. Anita Smiltniece
25. Anita Strupā
26. Ilgonis Šūpulnieks
27. Regīna Umbraško
28. Dainis Vilks

11c klase

audzinātāja Elza Lasmane
1. Geņa Bakanauska
2. Ērika Barančikova
3. Dagnija Bille
4. Inita Dombrovska
5. Ieva Dravniece
6. Dace Endzele
7. Zigrīda Freimane
8. Dzintra Gāzēja
9. Baiba Grase
10. Vija Irbinska
11. Tamāra Kaļķe
12. Ilmārs Krieviņš
13. Guntars Kešāns
14. Jānis Kapelis
15. Jānis Ķusis
16. Dzintra Lapiņa
17. Alvis Lapsa
18. Ingrīda Liepa
19. Elga Ludiņa
20. Lilija Oga
21. Guntis Paeglis
22. Aivars Počs
23. Daila Puķe
24. Modris Raubišķis
25. Andris Reingolds
26. Rima Rimkūne
27. Agris Simsons
28. Ilga Skustā
29. Daina Vērniece
30. Gunta Vaičekūne
31. Vilnis Vēzis
32. Ligita Zaķe
33. Ērika Tillere
34. Silvestrs Zēbolds

11d klase

audzinātāja M. Kazeka
1. Aina Ābolniece
2. Ligita Ābolniece
3. Zigrīda Bernatoviča
4. Sniedzīte Bugavecka
5. Maruta Erdmane
6. Silvestrs Feldmanis
7. Olga Fokina
8. Lija Goba
9. Inta Jansone
10. Mudīte Jaunmuktāne
11. Māra Jurēvica
12. Jānis Jurgevics
13. Margarita Kazarēza
14. Ingrīda Līkā
15. Andris Luņevs
16. Inga Mileika
17. Aldis Mizars
18. Līga Pļevoka
19. Tālis Rigasts
20. Baiba Romberga
21. Andris Saveļjevs
22. Aigars Sietiņš
23. Lilija Slavinska
24. Laimdota Smilga
25. Jānis Strelēvics
26. Aija Štelmahere
27. Kārlis Tauris
28. Aija Tumova
29. Laila Zvejniece
30. Dainida Žilinska
31. Zaiga Niedre

< 1976 < 1977 > 1978 >

Ko teiksi?