1976. gads

< 1975 < 1976 > 1977 >
11a klase

1. Dzintra Baļčūne
2. Inta Bērziņa
3. Vija Brača
4. Mārīte Burkēvica
5. Agita Gailīte
6. Gundega Geidžūne
7. Leonīds Gulbis
8. Andis Juškevics
9. Vaida Kalniņa
10. Andris Karašnieks
11. Raitis Ķiģelis
12. Elmārs Jirgensons
13. Laima Leitere
14. Mairita Maniuša
15. Iveta Mārtinsone
16. Valija Nordena
17. Silva Protozāne
18. Maija Puriņa
19. Diāna Meistere
20. Guna Segliņa
21. Inta Segliņa
22. Ieva Sietiņsone
23. Daina Stūre
24. Irēna Vaļūne
25. Sandra Stūrmane
26. Māra Zaļaiskalns
27. Inese Zarupska
28. Ināra Zemīte
29. Daina Zomerovska
30. Vija Tauriņa

11b klase

1. Jānis Akmentiņš
2. Uldis Anķīpins
3. Vizma Ārente
4. Vija Belruse
5. Ilmārs Beļājevs
6. Ināra Dankbāre
7. Juris Gailis
8. Valda Ganiņa
9. Baiba Grīnvalde
10. Aelita Kamzole
11. Vita Krikščūne
12. Sigits Levedauskis
13. Andrejs Lindenbergs
14. Vija Līdaka
15. Rita Menšova
16. Janīna Mudura
17. Inese Narvaiša
18. Iveta Piebalga
19. Lilita Plucis
20. Aija Puķīte
21. Lauma Putriņa
22. Aivars Slokenbergs
23. Liene Spangere
24. Ausma Skiba
25. Ingrīda Šņore
26. Andrejs Šustko
27. Māra Urbiņa
28. Daina Ūdre
29. Selga Vasariņa
30. Ieva Žiba
31. Aivars Židelis
32. Guna Štelmahere

11c klase

audzinātāja Livija Hammera
1. Maija Aldersone
2. Vitālija Augustovska
3. Jānis Bunga
4. Ēriks Černenoks
5. Ingrīda Dāboliņa
6. Vija Done
7. Anna Jurgelāne
8. Aivars Gūža
9. Valda Kāposta
10. Ilga Kluina
11. Aivars Liders
12. Ingrīda Kraņevska
13. Irisa Macuka
14. Maira Ozola
15. Mudīte Platā
16. Rita Puiķe
17. Emma Rutka
18. Guna Untinovska
19. Anita Rikmane
20. Mārīte Skripsta
21. Juris Ušerovskis
22. Andrejs Tauris
23. Lilita Vankere
24. Zaiga Zeiza
25. Anita Zundāne
26. Alda Kliesta

< 1975 < 1976 > 1977 >

Ko teiksi?