1952. gads

< 1951 < 1952 > 1953 >

Bauskas vidusskolas 1951./1952.m.g. izlaidums
Bauskas vidusskolas 1951./1952.m.g. izlaidums

Bauskas 1. vidusskolas 1952. gada absolventi:

11a klase
audzinātājs Anatolijs Vīgulis

1. Ausma Avote
2. Leontina Baļčūne
3. Millija Brūvere
4. Raimonds Cinis
5. Glorija Deduha
6. Astrīda Dzelzkalēja
7. Ilmārs Ilziņš
8. Egons Kabucis
9. Anna Konrāde
10. Valija Krastiņa
11. Ojārs Kozlovskis
12. Laimonis Liepa
13. Rasma Liepiņa
14. Līga Ludiņa
15. Dzidra Orliņa
16. Ilga Pīle
17. Kārlis Rūtenbergs
18. Maiga Salmiņa
19. Agita Senka
20. Ārija Smilškalne
21. Velta Strazdiņa
22. Jānis Vinciuns
23. Aina Vīksna
24. Maiga Žirba

11b klase
audzinātājs Jānis Turba

1. Liesma Ābele
2. Ģertrūde Balode
3. Edgars Čipots
4. Rasma Darbiniece
5. Jānis Gavars
6. Inta Hermane
7. Rūdolfs Isaks
8. Laima Kalniņa
9. Zinaīda Kampiņa
10. Arvīds Kraņevskis
11. Māris Krauklis
12. Anna Leimane
13. Arnis Līkais
14. Biruta Lisovska
15. Ausma Ose-Šulte
16. Māris Pavasars
17. Ilona Pukinska
18. Ojārs Sīlis
19. Ausma Strazdiņa-Siliņa
20. Vija Šalka
21. Andris Upenieks
22. Baiba Vītola
23. Ināra Strazdiņa
24. Izida Strazdiņa
25. Romualds Valters

< 1951 < 1951 < 1952 > 1953 >

3 Comments »

 1. Ruta teica

  2009-10-20 @ 23:18

  Lūdzu publicēt visu gadu absolventu sarakstus!
  Ceru.Gaidu.
  Pateicos!
  R.

 2. info teica

  2009-10-20 @ 23:48

  Visu gadu absolventu saraksti skolā nav atrodami 🙁 Varbūt paši absoventi varētu palīdzēt?

 3. Ilmārs teica

  2013-03-24 @ 21:14

  Precizēju 1952.g. 11.a klases skolēnu sarakstā uzvārdus:
  3. Millija Brūvere
  16.Ilga Pīle
  11b klasē 14. Biruta Lisovska. 18. Ojārs Sīlis

Ko teiksi?