1946. gads

< 1945 < 1946 > 1947 >

1945./1946.m.g., direktors Vītols_470
1945./1946. mācību gads, direktors Kārlis Vītols
Laimonis Ulmanis, Imants Kerevics,
Zigrīda Baumane, Zane Vītola (K.Vītola meita)
12.klasi beidza:
1. Zigrīda Baumane
2. Biruta Bergmane
3. Elza Brazauska
4. Ruta Cimermane
5. Auseklis Celmiņš
6. Monika Dundure
7. Imants Kerevics
8. Biruta Ķīse
9. Elvīra Lāce
10. Pēteris Lielpēters
11. Imanta Mēkone
12. Ruta Salmiņa
13. Elga Strautiņa
14. Z. Stūris
15. Mirdza Šņore
16. Laimonis Ulmanis
17. Aina Veisa
18. Zane Vītola
19. Aina Zaķe
20. Varaidotis Zars
1946. gads - Bauskas vidusskolas 12. klases izlaidums foto
1946. gads – Bauskas vidusskolas 12. klases izlaidums
( Bauskas pilsdrupās )

< 1945 < 1946 > 1947 >

2 Comments »

  1. Pēteris Lielpēters teica

    2011-04-04 @ 17:06

    1946. gadā viduskolu manuprāt beidza 20 skolnieki. Fotogrāfijā redzamu ir vairāk. Daļu tur redzamo es neatceros.

  2. Lāsma Andruševica teica

    2013-05-21 @ 19:26

    Šajā fotogrāfijā otrajā rindā trešā no labās puses ir mana mamma Ruta Cimermane. Sarakstā nav minēta, bet attēlā ir.

Ko teiksi?