1944. gads

< 1943 < 1944 > 1945 >
1943./1944. mācību gadā Bauskas Valsts ģimnāzijas
4. klasi beidza:

1. Ārija Andersone
2. Elvīra Dābola
3. Zenta Grenctāle
4. Vaira Grīnvalde
5. Kazimirs Kalējs
6. Vilnis Kalniņš
7. Voldemārs Kārkliņš
8. Ausma Kirtovska
9. Jānis Kloniņš
10. Biruta Luntēna
11. Raimonds Mīlgrāvis
12. Rita Pavēne
13. Kārlis Pelēķis
14. Omula Pīrāga
15. Pēteris Riemeris
16. Zenta Roze
17. Mirdza Rūse
18. Dzidra Ruža
19. Gunars Secis
20. Vilnis Strošmanis
21. Aina Sujeta
22. Modris Šmulders
23. Rūdolfs Tabaks
24. Otto Vanna
25. Velta Zariņa
26. Velta Ģirupniece

3. klasē mācījās:

3b klase:
1.Richards Ālmanis
2. Zigmunds Barovskis
3. Zigrīda Baumane
4. Mirdza Berķevice
5. Grācija Buka
6. Ruta Cimermane
7. Ausma Dikmane
8. Onika Dundure
9. Aina Ezeriņa
10. Jānis Fokins
11. Jānis Ilziņš
12. Rasma Irbe
13. Mirdza Juka
14. Vilis Kļauga
15. Rasma Kļaviņa
16. Biruta Ķīse
17. Voldemārs Lavenieks
18. Elvīra Lāce
19. Pēteris Lielpēters
20. Edgars Ozols
21. Ludvigs Petrovskis
22. Ruta Salmiņa
23. Ārija Skaldere
24. Andrejs Švītiņš
25. Laimonis Ulmanis
26. Imants Vanags
27. Jānis Vītelis
28. Sofija Zabuska
29. Gunārs Zeijers
30. T.Martunelis
31. Vilks
32. Laukgals

2. klasi beidza

klases audzinātājs Šķibelis
1. Jānis Akmentiņš
2. Indulis Alsups
3. Lonija Baris
4. Rūtiņa Briedis
5. Ritvars Dīcmanis
6. Ērika Feldmanis
7. Lilija Greģis
8. Teodors Ieva
9. Gunars Juka
10. Lija Kalniņš
11. Armands Krons
12. Valta Ķiģelis
13. Ilmārs Laukgals
14. Biruta Lazdiņš
15. Ieva Lemesis
16. Lūcija Līkais
17. Emma Ozoliņš
18. Lonija Pēkulis
19. Dzidra Piekusis
20. Arnolds Plucis
21. Ēriks Pumpurs
22. Anda Pūpēdis
23. Elza Ruševics
24. Gundega Silenieks
25. Maiga Sipenieks
26. Kārlis Svilpe
27. Ausma Šitka
28. Dzidra Untals
29. Jausma Valters
30. Alfrēds Vilciņš
31. Rasma Vilks
32. Velta Vilks
33. Anna Vindžanova
34. Leopolds Zaķevics
35. Marija Zariņš
36. Vija Ziemelis
37. Midza Zunda
38. Varaidotis Zars

1. klasi beidza

1. Bruno Auziņš
2. Juris Avots
3. Rita Brazovska
4. Silvija Cīrule
5. Laimons Dilēvičs
6. Ēvalds Frišvalds
7. Doloresa Garkalne
8. Jānis Ģirupnieks
9. Oļģerts Grunde
10. Jautra Jesūne
11. Gunārs Jurēvics
12. Aina Kalniņa
13. Imants Kalniņš
14. Osvalds Kļava
15. Anna Kļaviņa
16. Livija Kuiva
17. Ilga Linga
18. Eduards Mietnieks
19. Elmūts Mūrnieks
20. Lonija Mūrniece
21. Maija Osīte
22. Juris Pārups
23. Jānis Petrovičs
24. Ausma Priciņa
25. Ilga Pūpole
26. Daina Ramane
27. Dzidra Rotberga
28. Ilgmārs Rūsis
29. Vasilijs Smolijs
30. Velta Saukante
31. Osvalds Spulenieks
32. Zenta Strika
33. Eiženija Šendele
34. Gunārs Šlosbergs
35. Rita Tenis
36. Otilija Uzāne
37. Ausma Radziņa
38. Ausma Vilks
39. Skaidrīte Villere
40. Ojārs Vīndedzis
41. Laimdota Vītole
42. Valentins Zaborskis
43. Rita Zadeika
44. Rasma Zeijere
45. Mirdza Vanaga
46. Alnis Berķis

< 1943 < 1944 > 1945 >

2 Comments »

  1. Pēteris Lielpēters teica

    2011-04-04 @ 16:54

    1945/46 m. gadā bija divas 3. paralēlklases. No sarakstā minētajiem lielākā daļa bija 3b klasē. Gunāru Leijeru es neatceros.

  2. Signe Bula ex Juka teica

    2011-07-18 @ 00:42

    Mirdza Juka un Gunars Juka ir mani radinieki 🙂 teeta braalis un maasa!

Ko teiksi?