1943. gads

< 1942 < 1943 > 1944 >
1943. gada 4. maijā saņēma gatavības apliecību:

1. Jānis Ajutis
2. Laimons Borkovskis
3. Edgars – Jāzeps Dombrovskis
4. Valentīna Dūmiņa
5. Leonhards Feldmanis
6. Margrieta Fogta
7. Jānis Grosbergs
8. Dzidra Ģirupniece
9. Arvīds Kārkliņš
10. Rita Kramiņa
11. Arnolds Lazdiņš
12. Ejvins Lielpēters
13. Mirdza Liepiņa
14. Mirdza Pumpuriņa
15. Laimons- Vilhelms Reichmanis
16. Mirdza Rotberga
17. Ēvalds- Jānis Riemeris
18. Aina Rutkēviča
19. Līlija Skaldere
20. Jānis- Laimonis Stankēvičs
21. Alma Strautiņa
22. Leontīna Šūlmane
23. Aina Šulte
24. Mudīte Zāģere
25. Ludmilla Zamze
26. Rasma Zeltiņa
27. Līlija Zunde
28. Kārlis Vītelis

< 1942 < 1943 > 1944 >

Ko teiksi?