1939. gads

< 1938 < 1939 > 1940 >
Bauskas Valsts ģimnāzijas pēdējā klasē mācījās:

1. Rūdolfs Adamovičs
2. Liesma Andersons
3. Ludvigs Gedrovics
4. Ludvigs Grobiņš
5. Ronete Jofe
6. Arnolds Kondrats
7. Kārlis Kodis
8. Herberts Kugrēns
9. Rūgolfs Liskops
10. Leiba Lipšics
11. Alfrēds Naķelis
12. Ella Pozmanters
13. Austra Pļavnieks
14. Aina Puķīts
15. Rūdolfs Putenis
16. Irena Zeidaks
17. Vilma Zustars
18. Valija Vilciņš
19. Antons Bebris
20. Rūta Putelis
21. Herberts Ramma
22. Igors Ramans
23. Vilma Strautmanis
24. Arvīds Zamze

< 1938 < 1939 > 1940 >

Ko teiksi?