1934. gads

< 1933 < 1934 >1935 >

Bauskas valsts ģimnazijas pilnu kursu beidza 23 audzekņi,
no tiem ar tiesībām uz augstskolu:

1. Bekerte Zenta,
2. Bērziņa Alma,
3. Ceplitis Arturs,
4. Ceplitis Irena,
5. Drevinskis Arvids,
6. Ģildevics Milda,
7. Grundmane Hermine,
8. Kārklis Milda,
9. Kažens Žanis,
10. Liberte Nadine,
11. Mediņš Pavils,
12. Pelude Elza,
13. Rudzitis Žanis,
14. Saltupa Marta,
15. Tētiņa Laima,
16. Valcis Alfons,
17. Vence Erna,
18. Vīndedze Valija,
19. Zartmane Zina,
20. Urbens Arvids;

bez tiesībām uz augstskolu:

21. Petersons Arvids,
22. Purviņa Alise,
23. Skuja Laima.

Absolventu saraksts no “Bauskas Vēstnesis” 1934-06-15: Parādīt

< 1933 < 1934 >1935 >

Ko teiksi?