1930. gads

< 1929 < 1930 >1931 >

Valsts Bauskas ģimnaziju 1930. gada 16. jūnijā beidza un gatavības apliecības saņēma sekošie:

1. Auzu Auguste no Rundales pag.,
2. Apšinsku Milda no Bauskas,
3. Balodis Edvards no Rundales pag.,
4. Bachmaņu Rozine no Rundales pag.,
5. Būču Arturs no Mežotnes pag.,
6. Fredriksenu Irma no Sabiles,
7. Grosbergu Edvards no Bauskas pag.,
8. Jaunzemju Voldemars no Bauskas,
9. Janušku Milda no Bauskas,
10. Kovalu Jānis no Paņemunes pag.,
11. Ķivuļu Arvids no Ceraukstes pag.,
12. Lapsu Peters no Bauskas,
13. Ozoliņu Alise no Skaistkalnes pag.,
14. Pitragu Jānis no Bauskas,
15. Podnieku Amalija no Vecsaules pag.,
16. Reinfeldu Elfrida no Rundales pag.,
17. Sīļu Arnolds no Mežotnes pag.,
18. Šimbruku Vera no Bauskas,
19. Straupju Elza no Bauskas,
20. Strausu Žanis no Rundales pag.,
21. Žūku Biruta no Ceraukstes pag.,
22. Vērmeļu Jānis no Bauskas,
23. Treiju Ērika no Bauskas,
24. Treiju Hugo no Bauskas,
25. Jesperu Zelma no Mežotnes,
26. Wiksnan Melita no Bruknas pag.

Apliecības ieguva:

27. Druseiku Alma no Paņemunes pag.,
28. Lukšu Zelma no Bauskas,
29. Purmaļu Andrejs no Skaistkalnes,
30. Strautiņu Ēvalds no Bauskas.

Vasaras brīvlaikā skolas kanceleja atvērta trešdienās un piektdienās no plkst. 10-12 dienā, kad tiek pieņemta jaunu skolenu pieteikšana.

Absolventu saraksts no “Bauskas Avīze” 1930-06-27: Parādīt

Valsts Bauskas ģimnāzijas absolventes Reinfeldu Elfrīdas gatavības apliecība:
( ieskenēta 2013-01, atsūtīja dēls Andrejs Mirošņikovs )
gatavības apliecība 1930.g. 1.lapa
gatavības apliecība 1930.g. 2.lapa
gatavības apliecība 1930.g. 3.lapa
1935-06-08 Valsts Bauskas ģimnāzijas 1930.gada abzolventu sanāksme
Valsts Bauskas ģimnāzijas 1930. gada abzolventu sanāksme
1935. gada 6. jūnijā
Elfrīda Reinfelde – vidējā rindā 4. no kreisās

< 1929 < 1930 > 1931 >

Ko teiksi?