1929. gads

< 1928 < 1929 > 1930 >

1928.-1929. mācību gadā Valsts Bauskas vidusskolā mācās 138 audzēkņi.
1929. gada rudenī skolu pārdēvē par Valsts Bauskas ģimnāziju.

Valsts Bauskas vidusskolas pilnu kursu tekošā gadā beiguši sekošie 30 audzekņi –
12 meitenes un 18 zēni, kuriem saskaņā ar pedagoģiskās padomes lēmumu izsniedza gatavības apliecibas:

1. Ābeltiņš Paulis no Skaistkalnes pag.
2. Abriņš Kārlis no Bauskas
3. Bučus Rudolfs no Mežotnes pag.
4. Burkevics Eduards no Īslīces pag.
5. Ģipslis Rudolfs no Bauskas
6. Hermanis Vilis no Ceraukstes pag.
7. Kūlmanis?? Alfreds no Salgales pag.
8. Kauliņš Arvids no Mežotnes pag.
9. Kārkliņš Milda no Bauskas pag.
10. Liepa Marija no Bauskas
11. Līko Zelma no Īslīces pag.
12. Līrums Roberts no Bauskas
13. Mašuls Alma no Bauskas pag.
14. Ozoliņš Lonija un
15. Ozoliņš Vilma no Skrīveru pag.
16. Ozoliņš Ričards no Bauskas
17. Rutkevičs Nikolajs no Bauskas
18. Romans Edmunds no Bauskas pag.
19. Strautnieks Olga no Rundales pag.
20. Sinbruks Irma no Bauskas
21. Slavinskis Adolfs no Lietavas
22. Šmits Evalds no Misas pag.
23. Zandersons Ričards no Bauskas
24. Žurdina Lucija no Rundales pag.
25. Siliņš Arvīds no Bauskas
26. Turks Velta no Bauskas
27. Tūlis Jēkabs no Lietavas
28. Ūdris Zelma no Bauskas pag.
29. Veršunas Lida no Paņemunas pag.
30. Vilciņš Verners no Ceraukstes pag.

Absolventu saraksts minēts no “Bauskas Wehstnesis” 1929-06-28: Parādīt

Valsts Bauskas vidusskolas direktors P. Pakalniņš sniedza mums pārskatu par skolas darbību notecejušā mācības gadā:

1928-29. māc. gadā kā pedagoģiskie spēki vidusskolā darbojas 13 personas, 10 vīrieši un 3 sievietes.
Noturētas 19 pedagoģiskas un 7 skolas padomes sēdes.

Skolā mācījās pavisam 138 audzekņi, 72 zēni, 66 meitenes.
Uz gada vai pārbaudījumu sekmju pamata

  • pārcelti nākošā augstākā klasē, ieskaitot tekošā gada absolventus, 108 skolnieki,
  • pārbaudījums rudenī nolikts 22 audzekņiem,
  • vāju sekmju dēļ atstāti uz otru gadu klasē 8 audzekņi.

No skolas naudas maksāšanas pilnā apmērā (Ls 80) atsvabināti 30, pusmaksas apmērā 20 skolēni – kopumā par Ls 2800.

Atmaksājamās valsts stipendijas izsniegtas 8 skolēniem kopsumā Ls 320; Latvijas republikas proklamēšanas stipendijas izsniegtas 2 skolēniem kopā Ls 32.
Bez tam saņemts plūdos cietušo skolnieku pabalstam no Izglītības ministrijas Ls 2136, no Kulturas fonda Ls 100, no Bauskas apriņķa valdes Ls 100 – kopumā valsts vidusskolas audzekņi pabalstiti ar Ls 5488, caurmērā katrs audzeknis ar Ls 39 gadā.

Skolas uzturēšanai no valsts līdzekļiem atvēlēti Ls 33834,16.
No skolas naudām ieņemts Ls 8320.
Viena skolnieka audzināšana vidusskolā valstij izmaksājuse Ls 201,52, neieskaitot šai sumā skolas apkurināšanu un apgaismošanu, ar ko viņu joprojām pabalsta pilsētas pašvaldība.

Ar valsts atvēlētiem līdzekļiem ievērojami papildināts skolas mācības piederumu krājums; papildināta biblioteka ar 182 grāmatām Ls 217 vērtībā; citi mācības līdzekļi, starp kuriem vērtīgākie teleskops un kalna saules aparats, iegādāti par Ls 1395.

Atklāta jaunu skolnieku pieteikšanās vidusskolā. Pārbaudījumi rudenī noteikti 23.-24. augustā, mācību sākums 28. augustā.

1929. gada rudenī
Valsts Bauskas vidusskola pārdēvēta par Valsts Bauskas ģimnāziju

< 1928 < 1929 > 1930 >

Ko teiksi?