1928. gads

< 1927 < 1928 > 1929 >

1927.-1928. mācību gadā Valsts Bauskas vidusskolā mācās 130 audzēkņi,

Valsts Bauskas vidusskolu beidz 21 audzēknis.

Pilnu vidusskolas kursu tekošā gadā sekmīgi beiguši un gatavibas apliecibas saņēnuši sekošie audzekņi un audzeknes:

1. Āriņa Anna no Bauskas
2. Avotnieks Bazilijs no Skaistkalnes
3. Bateru Leontīne no Īslīces pag.
4. Briņķu Rudolfs no Bruknas pag.
5. Cinovsku Lucija no Bārbeles pag.
6. Franku Alfreds no Bauskas
7. Kārkliņu Jānis no Bauskas pag.
8. Miļunu Kārlis no Īslīces pag.
9. Olenderu Leontine no Vecsaules pag.
10. Padēlu Arvīds no Īslīces pag.
11. Purvišķu Leontine no Rundales pag.
12. Rumpju Haralds no Īslīces pag.
13. Sibru Elvira no Bauskas
14. Sipenieku Elza no Vecsaules pag.
15. Skalderu Marija no Bauskas pag.
16. Spalviņu Jānis no Bauskas
17. Žabatu Kārlis no Īslīces pag.
18. Žūku Emilija no Ceraukstes pag.
19. Turbu Jānis no Jaunsaules pag.
20. Veģu Jānis no Paņemūnes pag.
21. Vītolu Jānis no Bauskas

Absolventu saraksts minēts no “Bauskas Wehstnesis” 1928-06-29: Parādīt

“Bauskas Wehstnesis” 1928-06-29:

Valsts Bauskas vidusskolas pedejā macibas gada darbibas noslegums

Valsts Bauskas vidusskolā 1927-28. māc. gadā kā pedagoģiskie spēki darbojas 12 personas,

9 vīrieši un
3 sievietes.

Noturētas 16 pedagoģiskas un 4 skolas padomes sēdes.

Skolas uzturēšanai no valsts līdzekļiem atvēlēti Ls 29.887,65.
Skolas nauda bij nolikta Ls 80 gadā no skolnieka visās klasēs.

  • No skolas naudas atsvabināti 25% trūcīgāko skolnieku — kopā par Ls 2600;
  • valsts stipendijas izsniegtas 12 skoniekiem — Ls 300;
  • no kulturas fonda pabalstīti 7 skoleni ar Ls 200;
  • “Latvijas republikas proklamešanas stipendijas” piešķirtas 3 skoleniem — Ls 48;

kopumā vidusskolas trūcīgie audzekņi pārskata gadā pabalstīti ar
Ls 3148 ( 157400 rbļ. ).
No skolas naudām ienācis Ls 7840.

Viena skolnieka audzināšana vidusskolā valstij izmaksajuse Ls 191,50, neieskaitot šai ziemā skolas apkurinašanu un apgaismošanu, ar ko viņu joprojam pabalsta vietejā pilsetas pašvadība, un par ko pēdejai nākas dziļa pateiciba.

Ar valsts atvēlētiem līdzekļiem ievērojami papildināti skolas mācības līdzekļi:

biblioteka papildinata ar 140 grāmatām Ls 248 vērtībā,
citi mācības līdzekļi iegādāti par Ls 1152.

Vidusskolas četrās klasēs līdz gada beigām mācijās 130 audzekņu,

66 zēni un
64 meitenes;

no viņiem

47 pilsētnieku un
83 laucinieku bērni.

Skolnieku sekmes liecina, ka vidusskolas jaunatne notecejušā gadā strādājuse ļoti intensīvi. No 130 audzekņiem

  • uz gadā iegūto sekmju pamata pārcelti nākošajā augstākā klasē, ieskaitot šā gada absolventus, 118;
  • pārbaudījums rudenī nolikts tikai 12 audzekņiem.

Skolnieku sekmības procents sniedzas līdz 95.

< 1927 < 1928 > 1929 >

Ko teiksi?