1927. gads

< 1926 < 1927 > 1928 >

1926.-1927. mācību gadā Valsts Bauskas vidusskolā mācās 137 audzēkņi,

Valsts Bauskas vidusskolu beidz 25 audzēkņi.

Pilnu vidusskolas kursu tekošā gadā sekmīgi beiguši un gatavibas apliecibas saņēnuši sekošie audzekņi un audzeknes:

1. Berķa Arvids no Mežotnes pag.
2. Brikovska Emilija no Bauskas
3. Brūver Elza no Nizeres pag.
4. Dubinska Elza no Rundales pag.
5. Grantiņa Alma no Vecsaules pag.
6. Januma Amanda no Codes pag.
7. Jurķele Luiza no Mežotnes pag.
8. Kārkliņš Alfreds no Bārbeles pag.
9. Kārklis Kārlis no Rundales pag.
10. Krauklis Ludvigs no Rundales pag.
11. Kugren Vaira no Īslīces pag.
12. Mažeik Luzija no Bauskas
13. Pūcen Amanda no Mežotnes pag.
14. Reinfeld Klara no Mežotnes pag.
15. Roman Irma no Bauskas pag.
16. Rotberg Milda no Bārbeles pag.
17. Slavinska Zelma no Žeimes
18. Ūdris Arturs no Īslīces pag.
19. Uķenieks Voldemars no Žeimes
20. Uķeniek Irma no Žeimes
21. Vileruš Vera no Vecsaules pag.
22. Vincis Arnolds no Budbergas pag.
23. Varcis Voldemars no Grenvaldes pag.
24. Teris Alfreds no Vecsaules pag.
Bez tam izsniegta aplieciba par vidusskolas kursa beigšanu
25. Roznieku Vera no Mežotnes pag.

Absolventu saraksts minēts no “Bauskas Wehstnesis” 1927-07-01: Parādīt

Alīda 1927. 8. VIII
Alīda 1927. 8. VIII

“Bauskas Wehstnesis” 1927-07-01 :

Gada akts Valsts Bauskas vidusskolā

Š. g. 18. maija vakarā vidusskolas puķu vijām un zaļumiem krāšņi dekorētā zālē kuplā skaitā bij pulcējušies skolas audzekņi, viņu piederīgie, vairāki iepriekšējo gadu absolventi un citi ielūgti viesi.

Aktu ievadija māc. Turss ar garīgu ceremonialu, uzaicinadams šī gada absolventus tiekties uz pilnību. Pēc tam skolas direktors Pakalniņš, apsveikdams visus klātesošos vidusskolas gadskārtējos svētkos, sniedza pārskatu par šās māc. iestādes darbibu 1926./27. g.

Kā pedagoģiskie spēki darbojušās 11 personas,

3 sievietes un
8 vīrieši,

visi pilntiesīgi vidusskolas skolotāji.

Noturētas 20 pedagoģiskas un 8 skolas padomes sēdes.

Skolā pasniegti visi tie priekšmeti, kuri ietilpst realskolas programmā; kā neobligatoriski priekšmeti pasniegtas krievu, angļu un latiņu valodas.

Skolnieku sekmes, salīdzinot ar iepriekšējā gada sekmēm, ievērojami cēlušās; pastiprinatas prasibas piespiedušas intensivak stradat skolas jaunatni. Pārcelti nākošā augstakā klasē, ieskaitot tekoša gada absolventus, 84 proc. audzekņu; bet ja pieņemt, ka visi tie audzekņi, kuriem nolikts pēceksamens tikai vienā priekšmetā, droši vien tādu izturēs, tad sekmibas procents pacelsies līdz 92.

 • Nepietiekošu sekmju dēļ atstāti uz otru gadu klasē 4 audzēkņi,
 • slimibas dēļ viens,
 • tapat vāju sekmju dēl izslēgts no skolas, ka otra gada skolnieks klasē, viens audzeknis (-ne).

Visu skolnieku uzvešanās atesteta ar augstako atzīmi; kā skolas sienās, ar ārpus tām valsts vidusskolas audzekņi izrādijušies pietiekoši disciplinēti.

 • No skolas naudas maksāšanas ( Ls 40 pusgadā ) atsvabinati
  25 proc. trūcigo skolnieku — kopumā par Ls 2460;
 • valsts pabalsts izsniegts Ls 150;
 • “Latvijas patstāvības proklamēšana stipendijas” piešķirtas
  4 skoln. — Ls 31;

pavisam vidusskolas audzekņi pabalstiti ar Ls 2642.

No skolas naudam ienācis Ls 7180.
No valsts līdzekļiem skolas uzturēšanai atvēlēts Ls 31167.
Viena skolnieka audzināšana vidusskolā valstij izmaksajusi Ls 227, neieskaitot šai sumā skolas telpu apkurinašanu un apgaismošanu, ar ko vidusskolu joprojam pabalsta vietējā pilsētas pašvaldiba, un par ko pilsētai nākas dziļa pateiciba un atziniba.

– – –

Jaunos absolventus apsveica direktors, uzsvērdams, ka

“tikai tad,
ja viņu dzīvē vienmēr dominēs tās garigas intereses, kuras modināt centusies viņos skola,
ja viņi vienmēr būs apgaroti no tā darba prieka, kuru attīstīt un nostiprināt viņos pūlejušies audzinataji,
ja viņu sirdīs vienmēr valdīs tas daiļuma gars, kurš izpaudies viņu skolas gaitā,
ka tikai tad viņu dzīve tiešām būs skaista un cēla”.

Pēc tam absolventus apsveica pilsētas galva Ilziņš, notars Varenais, pamatskolas pārzinis Žibeiks un vairāki iepriekšējo gadu absolventi.

Pēdīgi absolvente Reinfeld Klara pārejo ši gada absolventu vārdā pateicās pedagogiem par gūtām zināšanam, vecakiem par gādibu. Noslēdza aktu ar valsts himnas nodziedašanu.

Oficialai akta daļai sekoja muzikali-vokali skolnieku priekšnesumi un saviesiga dzive, kura ieilga līdz rīta gaismai.

< 1926 < 1927 > 1928 >

1 Comment »

 1. Kreditor teica

  2017-10-14 @ 10:53

  Paldies Dievam, ka uz zemes ir vēl nostūrīši, kur cilvēks dzīvo saticībā ar dabu izteiktā dvēseles un dabas harmonijā, kas ir patiesa vērtību bagātība.

Ko teiksi?