1921. gads

< 1920 < 1921 > 1922 >
1920./1921.m.g. Valsts Bauskas vidusskolu absolvē:
Elstiņš Pēteris
Melups Milda
Šteinberga Anna
Indus Laura

Skolēnu skaits 1920./1921.m.g. 104 (no tiem vidusskolas klasēs 45).

Ar 1920./1021.m.g. skolā, bez iepriekšminētajiem (skat. 1919.gads) mācību priekšmetiem, sāk mācīt vingrošanu, ķīmiju, dziedāšanu un mūziku, krievu valodu (fakultatīvi), loģiku, rokdarbus, latīņu valodu (kā izvēles priekšmetu), kā arī sabiedriskās zinātnes un ievadu filozofijā.

Ar 1921.gadu par higiēnisko stāvokli skolā un audzēkņu veselību rūpējas skolas ārsts Vilhelms Gertners. Viņš ir arī Bauskas apriņķa ārsts.

< 1920 < 1921 > 1922 >

Ko teiksi?