1919. gads

1919 > 1920 >

1919. gada 22. septembrī Bauskas pilsētas vidusskolas atklāšanas sarīkojumā piedalās

Izglītības ministrijas Bauskas apriņķa skolu inspektors Kārlis Žiema,
pilsētas galvas vietnieks Juris Varenais,
latviešu luterāņu draudzes mācītāja v.i. Pauls Pellings,

pedagogi, skolēni, vecāki, viesi.
Svinību nobeigumā skan dziesma “Nevis slinkojot un pūstot“.

1919./1920. mācību gadā Bauskas pilsētas vidusskolā darbojas:

I sagatavošanas klase – 11 skolēni (zēni 8; meitenes 3)
II sagatavošanas klase – 11 skolēni (zēni 6; meitenes 5)
I vidusskolas klase – 8 skolēni (zēni 4; meitenes 4)
II vidusskolas klase – 5 skolēni (zēni 2; meitenes 3)
III vidusskolas klase – 5 skolēni (zēni 2; meitenes 3)
IV vidusskolas klase – 3 skolēni (zēns 1; meitenes 2)

Pavisam 6 klases, 43 skolēni (zēni 23; meitenes 20)

1919./1920.m.g. Bauskas pilsētas vidusskolā sāk strādāt 13 skolotāji:

Jēkabs Pērkons, skolas direktors, māca matemātiku,
Kārlis Žiema, māca vācu, latviešu valodas un aritmētiku,
Jānis Kalniņš, māca zīmēšanu, mākslas vēsturi un latviešu valodu,
Kārlis Vītols, māca dabas zinības un fiziku,
Gustavs Lukstiņš, māca vēsturi un krievu valodu,
Natālija Jureviča, māca ģeogrāfiju,
Anna Piekuss, māca latviešu un krievu valodas,
Pauls Pellings, māca ticības mācību luterāņiem,
Jozefs Maskvitis, māca ticības mācību katoļiem,
Elza Dumpe, māca aritmētiku,
Jānis Viesjānis, māca matemātiku un vēsturi,
Ieva Kalniņa, māca ģeogrāfiju un krievu valodu,
Rita Ilzenberga, māca angļu valodu.

1919 > 1920 >

Ko teiksi?