Skolas spartakiāde 2013

Bauskas Valsts ģimnāzijas spartakiāde 2013
7. – 9. klase
– 1. semestris
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Klase Olimp
diena
laiks P Fut
bols
Z M Galda
teniss
P Z P vieta
1 7A 1 27.56 3 1 2 4 3 14 6
2 7B 3 26.26 1 3 1 2 1 11 3
3 7C 2 26.55 2 2 3 1 2 12 5
4 8A 2 33.56 1 1 1 4 2 11 2
5 8B 1 37.02 2 2 2 1 3 11 4
6 9A 1 33.22 1 1 2 2 1 8 1
7 9B 2 33.34 2 2 1 3 5 15 7
Klase Olimp
diena
Kross
1000/1600
Fut
bols
Basket
bols
Galda
teniss
Lielā
Balva
Flor
bols
Kopā

7.-9. klase 2. semestris

Klase V P Dam
brete
Z M Z M Klinšu
siena
P vieta
1 7A 6
14 1
1 1 1 1 1 20 2
2 7B 3 11 4
3 2 3 2 2 27 3
3 7C 5 12 2
2 3 2 4 3 28 5
4 8A 2 11 5
1 2 3 5 1 28 4
5 8B 4 11
5
2 1 4 5 5 33 6
6 9A 1 8
1
2 1 1 1 2 16 1
7 9B 7 15
5
1 2 2 5 5 35 7
Klase 1.sem. Dam
brete
Tautas
bumba
Volej
bols
Klinšu
siena
KOPĀ

Bauskas Valsts ģimnāzijas spartakiāde 2013
10. – 12. klase
– 1. semestris
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Klase M Z M laiks P Z M Galda
teniss
P Z M P vieta
1 10A 6 2 9 39.37 4 5 9 4 4 9 52 6
2 10C 4 5 1 37.25 1 3 9 1 5 2 31 2
3 11A 5 6 9 39.10 2 4 9 2 3 9 49 5
4 11B 9 8 9 8 7 9 9 8 9 76 8
5 11C 1 4 4 25.48(3) 7 6 9 6 6 1 44 4
6 12A 3 3 3 39.31 3 1/2 9 3 1 4 30.5 1
7 12B 9 8 9 33.02(5) 6 7 9 9 8 3 68 7
8 12C 2 1 2 32.49(5) 5 1/2 9 5 2 5 32.5 3
Klase Tautas
bumba
Fut
bols
Kross
2000
1600
Basket
bols
Galda
teniss
Lielā
balva
Flor
bols
Kopā

10.-12. klase 2. semestris

Klase V P Dam
brete
Z Z M Klinšu
siena
P vieta
1 10A 6 52 1 5 3 9 4 74 5
2 10C 2 31 9
1 4 1 9 55 1
3 11A 5 49 2 8 6 9 3 77 6
4 11B 8 76 9
8 8 9 9 119 8
5 11C 4 44 9 3 5 9 1 71 4
6 12A 1 30.5 9 4 2 9 9 63.5 3
7 12B 7 68 9
8 8 9 9 111 7
8 12C 3 32.5 9 2 1 9 2 55.5 2
Klase 1.sem. Dam
brete
Tautas
bumba
Volej
bols
Klinšu
siena
KOPĀ

Ko teiksi?