Skolas spartakiāde 2012

Bauskas Valsts ģimnāzijas spartakiāde 2012
7. – 9. klase
– 1. semestris
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Klase laiks P Šķ.
josla
Z M Galda
teniss
P Z P vieta
1 7A 27.14,9 2 1 1 3 5 3 15 2/3
2 7B 26.39,5 1 3 2 3 1 5 15 2/3
3 8A 45.49 2 1 2 1 4 1 11 1
4 8B 45.19 1 3 1 2 7 2 16 4
5 9A 44.10 1 3 1 3 3 7 18 6
6 9B 46.12 2 3 3 3 2 4 17 5
Klase Kross
1000/1600
Šķ.
josla
Basket
bols
Galda
teniss
Lielā
Balva
Flor
bols
Kopā

7.-9. klase – 2. semestris

Klase V P Dam
brete
Z M Z M Klinšu
siena
Z M P vieta
1 7A 2/3 15 7
1
1 1 3 2 1 3 34 4
2 7B 2/3 15 4
2 2 2 1 1 2 1 30 2
3 8A 1 11 1
2 2 1 3 1 2 2 25 1
4 8B 4 16
2
1 1 3 3 3 1 1 31 3
5 9A 6 18
3
2 1 3 3 3 3 3 39 6
6 9B 5 17
7
1 3 1 3 3 1 3 39 5
Klase 1.sem. Dam
brete
Tautas
bumba
Volej
bols
Klinšu
siena
Fut
bols
KOPĀ

Bauskas Valsts ģimnāzijas spartakiāde 2012
10. – 12. klase
– 1. semestris
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Klase laiks P Šķ.
josla
Z M Galda
teniss
P Z M P vieta
1 10A 47.10,4 4 2 6 5 2 6 4 11 40 3
2 10B 53.39 9 11 9 11 11 11 9 11 82 9
3 10C 48.47 6 3 7 11 3 5 6 4 45 4
4 11A 46.35,8 2 11 5 2 11 4 3 11 49 5
5 11B 49.12,4 7 11 9 4 11 11 9 3 65 7
6 11C 46.42 3 11 3 3 11 3 2 2 38 2
7 12A 41.28,8 1 1 2 1 1 1 5 1 13 1
8 12B 57.59 10 11 9 11 11 11 9 11 83 10
9 12C 47.23 5 11 1 11 11 2 1 11 53 6
10 12D 50.08,2 8 11 4 11 4 11 7 11 67 8
Klase Kross
2000 1600
Šķ.
josla
Basket
bols
Galda
teniss
Lielā
balva
Flor
bols
Kopā

10.-12. klase – 2. semestris

Klase V P Dam
brete
Z M Z M Klinšu
siena
Z M P vieta
1 10A 3 40 3 4 4 7 4 5 5 11 83 3
2 10B 9
82 11 9 11
9 11 11 9 11 164 9
3 10C 4 45 11
5 3 6 11 2 6 11 100 5
4 11A 5 49 4 9 11 4 2 3 4 11 97 4
5 11B 7 65 11
9 11 9 11 11 9 11 147 8
6 11C 2 38 5 1 2 2 3 11 2 11 75 2
7 12A 1 13 1 3 1 5 1 1 3 1 29 1
8 12B 10 83 11
9 11 9 11 11 9 11 165 10
9 12C 6 53 11 2 11 3 11 4 9 11 115 6
10 12D 8 67 2 9 11 1 11 11 1 11 124 7
Klase 1.sem. Dam
brete
Tautas
bumba
Volej
bols
Klinšu
siena
Fut
bols
KOPĀ

Ko teiksi?