Skolas spartakiāde 2011

Bauskas 1. vidusskolas spartakiāde 2011
5. – 7. klase – 1. semestris

klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Klase Z laiks P Z P P Z P vieta
1 5A 1 23.30,1 3 1 8 2 1 16 5
2 5B 2 21.43,3 2 4 8 1 4 21 6
3 5C 3 21.28,5 1 2 8 3 4 21 7
4 6A 1 21.04,8 1 3 3 2 1 11 3
5 6B 2 22.02,6 2 5 1 1 2 13 4
6 7A 1 37.54 2 2 2 2 1 10 1
7 7B 2 34.10,8 1 1 4 1 2 11 2
Klase Fut
bols
Kross
1000+1000
Basket
bols
Galda
teniss
Lielā
Balva
Flor
bols
Kopā

5.-7. klase 2. semestris

Klase V P P Z M P P P vieta
1 5A 5 16
8
1 4 4 33 5
2 5B 6 21
8
2 4 2 37 6
3 5C 7 21 8 4 4 1 38 7
4 6A 3 11 8 4 3 3 29 4
5 6B 4 13 3 2 3 3 24 3
6 7A 1 10 1 3 1 1 16 1
7 7B 2 11
2 1 3 2 19 2
Klase 1.sem. Damb
rete
Tautas
bumba
Vieg
lat.
Šķ.
josla
KOPĀ

Bauskas 1. vidusskolas spartakiāde 2011
8. – 9. klase
– 1. semestris
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Klase Z M laiks P Z M P P Z P vieta
1 8A 6 6 43.13 2 2 1 6 6 29 3
2 8B 2 1 43.29 3 6 6 1 6 25 2
3 9A 1 6 30.23 (4) 5 1 6 3 1 23 1
4 9B 3 6 41.31 1 6 6 2 6 30 4
5 9C 6 6 33.50 (5) 4 6 6 6 6 40 5
Klase Fut
bols
Kross
1000
Basket
bols
Galda
teniss
Lielā
Balva
Flor
bols
Kopā

8.-9. klase 2. semestris

Klase V P P Z M Z M P P P P vieta
1 8A 3 29 6 6
1 2 6 6 6 6 68 3
2 8B 2 25 6 6 6 6 6 6 6 6 73 4
3 9A 1 23 2 1 6 1 1 2 6 6 48 1
4 9B 4 30
1 2 6 6 6 1 6 6 64 2
5 9C 5 40
6
6 6 6 6 6 6 6 88 5
Klase 1.sem. Damb
rete
Tautas
bumba
Volej
bols
Klinšu
siena
Vieg
lat.
Šķ.
josla
KOPĀ

Bauskas 1. vidusskolas spartakiāde 2011
10. – 12. klase
– 1. semestris
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Klase Z M laiks P Z M P P Z M P vieta
1 10A 8 4 37.18,5 7 8 2 6 6 5 46 5
2 10B 9 6 40.19,3 9 4 8 12 10 4 62 9
3 10C 2 12 36.02,8 3 6 6 12 4 6 51 6
4 11A 6 1 33.22,3 1 5 1 1 2 2 19 1
5 11B 9 12 10.21 (2) 11 4 12 12 10 12 82 11
6 11C 7 12 34.49,1 2 3 5 5 1 8 43 4
7 11D 3 12 38.26,2 8 9 12 3 8 12 67 10
8 12A 4 12 29.53,6 (5) 10 1 7 4 3 12 53 7
9 12B 9 5 37.10,6 5 4 3 12 10 7 55 8
10 12C 5 3 37.16,6 6 2 4 2 7 3 32 2
11 12D 1 2 36.29,2 4 7 12 7 5 1 39 3
Klase Fut
bols
Kross
2000 1000
Basket
bols
Galda
teniss
Lielā
balva
Flor
bols
Kopā

10.-12. klase 2. semestris

Klase V P P Z M Z M P P P P vieta
1 10A 5 46 6 2 5 6 2 7 1 12 87 4
2 10B 9
62 12 10 12
10 12 12 12 12 154 10
3 10C 6 51 12 4 7 2 6 6 12 12 112 7
4 11A 1 19 5 6 1
8
1 2 12 1 55 1
5 11B 11 82 12 10 12 10 12 12 12 12 174 11
6 11C 4 43 12 10 12 7 8 12 12 12 128 8
7 11D 10 67 4 10 6 5 5 4 2 3 106 6
8 12A 7 53 1 1 8 1 4 1 12 12 93 5
9 12B 8 55 12 10 4 10 12 12 12 12 139 9
10 12C 2 32 2.5 3 2 3 7 5 12 2 68.5 2
11 12D 3 39 2.5 5 3 4 3 3 12 12 83.5 3
Klase 1.sem. Damb
rete
Tautas
bumba
Volej
bols
Klinšu
siena
Vieg
lat.
Šķ.
josla
KOPĀ

Ko teiksi?