Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts S.M.I.L.E.

Cofunded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Slow down,
Move your body,
Improve your diet,
Learn for life, and
Enjoy school time
S.M.I.L.E.

Erasmus_smile

līguma Nr. 2015-1-IT02-KA201-015458.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta mērķis
ir risināt būtiskus jautājumus:

  • kā novērst skolēnu izstāšanos no skolas;
  • kompetenču apguve, kas ļaus skolēniem gūt panākumus mūsdienu sabiedrībā;
  • atbildības sajūtas stiprināšana, lai sasniegtu izvirzītos mācīšanās un izglītības mērķus;
  • kā attīstīt apzināšanos, ka skolēni ir Eiropas pilsoņi.

Projektā iesaistītie jaunieši ir vecumā no 14-18 gadiem no piecu dažādu Eiropas Savienības valstu skolām.

Izvēlētās tēmas un piedāvātie uzdevumi ir piemēroti visām iesaistītajām skolām, un ir izstrādāti, lai novērstu un / vai samazinātu priekšlaicīgu skolas pamešanu un pilnveidotu skolēnu prasmes un kompetences, izmantojot jaunas pieejas, labas prakses piemērus augsta līmeņa skolās, kā arī vienaudžu izglītību.

Projektā iesaistīsies un tā īstenošanu veicinās ne tikai skolotāji un direktori, bet arī psiholoģiskie konsultanti no katras skolas, studentu ģimenes, vietējā sabiedrība, valsts un privātās organizācijas, kas iesaistītas minēto problēmu risināšanā. Eiropas informācijas centrs būs aktīvs projekta īstenošanas veicinātājs.

Projektam izvēlētas sešas galvenās tematiskās jomas, kuras var viegli integrēt mācību programmā visās partneru skolās.
Skolēni tiks iesaistīti aizraujošās aktivitātēs un padziļinās savas zināšanas, prasmes un kompetences interesantā un patīkamā veidā, izmantojot uz studentu vērstu mācīšanos, CLIL nodarbības un citas daudzveidīgas metodes. Ļoti motivējoša būs arī plaša IKT izmantošana, lai veiktu uzdevumus un iesaistītos eTwinning, kā arī sazinātos ar saviem vienaudžiem projektā iesaistītajās Eiropas skolas. Turklāt, lai efektīvi sazinātos un veiktu uzdevumus, viņiem būs iespēja uzlabot savas valodu prasmes, izmantojot svešvalodas reālai saziņai pietuvinātā vidē.

Partneri iesaistīsies nepārtrauktā komunikācijā projekta īstenošanas gaitā, izmantojot e-pastu, SMS, tālruņa zvanus, eTwinning, Skype un sociālos tīklus. Tas dos iespēju skolotājiem un pētniekam labāk sadarboties, detalizēti plānojot aktivitātes, saskaņā ar paredzamajiem projekta rezultātiem.

Skolēni padziļināti apgūs tēmu Eiropas pilsonība, darbojoties speciāli izstrādātajā eTwinning projektā un sadarbojoties ar Europe Direct punktiem katrā valstī.
Turklāt skolēni un skolotāji uzlabos savas prasmes svešvalodās: viņi sazināsies ne tikai L2 (angļu valodā), bet arī apgūs partnervalstu valodu pamatus, ko būs iemācījušies ar TwinSpace vidē dotajām aktivitātēm.

Kopumā tiešie kontakti palīdzēs skolēniem un skolotājiem attīstīt pozitīvu attieksmi, ko raksturo atvērtība, iecietība, cieņa pret atšķirīgo un spēja sadarboties multikulturālās starptautiskās komandās.

Projektā ietvaros plānotas 6 starptautiskas mācību aktivitātes jeb pasākumi, kas ilgs 5 dienas (neskaitot ceļojumu) un ietvers 5 studentus un 2 skolotājus no mobilitātēs iesaistītajām skolām.

Bauskas Valsts ģimnāzijas pārstāvji projektā S.M.I.L.E. apciemo Itāliju

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni Erasmus+ projektā apmeklē Rumāniju


1 Comment »

  1. Bauskas Valsts ģimnāzija » ERASMUS+ projekts S.M.I.L.E šobrīd norit Rumānijā teica

    2017-02-21 @ 19:19

    […] Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts S.M.I.L.E. no 20.-27.februārim norisinās Rumānijā.Vēlam projekta dalībniekiem no mūsu skolas iegūt labu pieredzi, papildināt savas svešvalodas zināšanas, kā arī veiksmīgi īstenot projekta mērķus un uzdevumus! […]

Ko teiksi?