ZPD aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji

(teksts ieskenēts 2008-01-28)

Bauskas 1. vidusskola
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība
Pielikums Nr.3

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji

Temata aktualitātes (problēmas, hipotēzes) pamatojums 0, 1, 2
Materiāla analīze (mērķis, uzdevumi, metodes) un pētījuma bāze, rezultāti 0, 1, 2
Secinājumi un priekšlikumi 0, 1, 2
Vizuālo uzskates materiālu kvalitāte (kodoskops, dators, u.c.) 0, 1
Valoda (literāri pareiza, raita, skaidra, skaļa) 1, 2
Stāja, apģērbs (lietišķs) 0, 1
Papildpunkts par ……….
KOPĀ PUNKTI PAR AIZSTĀVĒŠANOS 10

Darba kopvērtējums

Darba vadītāja vērtējums 30 punkti
Aizstāvēšanās 10 punkti
Kopā 40 punkti
Iegūtie punkti Balles
40, 39 10
38, 37, 36 9
35, 34, 33, 32 8
31, 30, 29, 28 7
27, 26, 25, 24 6
23, 22, 21, 20 5
19, 18, 17, 16 4
15-18 3
10-15 2
1-10 1

2 Comments »

  1. Katrīna teica

    2011-02-28 @ 18:37

    Manuprāt valodai nevajadzētu būt tik ļoti nozīmīgai , jo daudziem ir problēmas ar burtu un vārdu izrunām. Man patreiz ir aizkritusi balss, ceru ka tas daudz ko neietekmēs, ja šobrīd plosās virusi un esmu sapaslimusi.

  2. anete teica

    2011-02-28 @ 18:46

    ar esmu slima, bet drīz jāaizstāv ar zpd ceru ka līdz tam laikam izveseļošos.

Ko teiksi?