Fizika

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēta projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” skolēnu pašmācības diski fizikā:

Katra daļa skolā pieejama 20 eksemplāros.

No dzm.lv:
Skolēnu interaktīvajos diskos iekļauts īss 10., 11., un 12. klases fizikas kursa izklāsts. Disks veidots tā, lai skolēns patstāvīgi varētu apgūt svarīgākās fizikas likumsakarības atbilstoši standarta prasībām.
Materiāls sakārtots atbilstoši priekšmeta programmas tematiem. Katrs temats satur īsu konspektīvu teorētisko materiālu, attēlus, zīmējumus, shēmas, animācijas.
Lai atvieglotu skolēnu pašmācību, ir iespēja uzdevumus risināt pa soļiem (sadaļa „Risinām kopā”), kā arī atrisināt uzdevumus pašam ( sadaļa „Risini pats”), kā arī veikt pārbaudes testus materiāla apguves līmeņa paškontrolei ( sadaļa “Pārbaudi sevi”).
Sadaļā „Uzziņas” atrodas vārdnīca, kurā, alfabētiskā secībā, sakārtoti svarīgāko fizikas jēdzienu skaidrojumi. Ir norādītas interneta saites ar citām programmām, kuras noderīgas pašmācībai.

2 Comments »

  1. Bauskas Valsts ģimnāzija » Interaktīvie diski teica

    2012-07-01 @ 23:48

    […] Fizika […]

  2. Andris teica

    2012-09-09 @ 21:46

    Kur pārdot zaļās vestes, kas pirktas par 14 LS :@:@

Ko teiksi?