Autortiesības

Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” ( AKKA/LAA ) apvieno dažādus autorus nolūkā realizēt autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu..

a free film project our-fire.netKāpēc neslēgt līgumu ar AKKA/LAA

Intelektuālais īpašums un autortiesības. Mācību līdzeklis 10.-12. klasei ©Sanita Meijere, Sandra Falka, 2007.g. visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/macibu%20materials%20autortiesibas2007.pdf (707 KiB, 15 lapas)
no visc.gov.lv > Izglītības saturs > Metodiskie materiāli

lv.wikipedia.org : Autortiesības

LR Autortiesību likums

6.pants. Neaizsargājamie darbi
Autortiesības neaizsargā:
1) normatīvos un administratīvos aktus, citus valsts un pašvaldību iestāžu izdotus dokumentus un tiesas nolēmumus
. . .
4) . . . informāciju par dienas jaunumiem, dažādiem faktiem un notikumiem;
5) idejas, metodes, procesus un matemātiskās koncepcijas.

21.pants. Darba izmantošana izglītības un pētniecības mērķiem
(1) Obligāti norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu, kā arī ievērojot šā likuma 18.panta otrās daļas noteikumus, atļauts izziņotus vai publicētus darbus vai to fragmentus izmantot izglītības standartiem atbilstošās mācību grāmatās, radio un televīzijas raidījumos, audiovizuālos darbos, vizuālos uzskates līdzekļos un tamlīdzīgi, kas tiek speciāli radīti un izmantoti izglītības un pētniecības iestādēs nepastarpinātā mācību un pētniecības procesā to darbības mērķim atbilstošā apjomā nekomerciālos nolūkos.

34.pants. Nesēja atlīdzība
(1) Bez autora piekrišanas fiziskajai personai atļauts darbus, kas iekļauti tiesiski iegūtā filmā vai fonogrammā vai arī citā aizsargājamā darba izpausmes formā, kā arī vizuālos darbus reproducēt (tai skaitā ciparu formātā) vienā kopijā personiskai lietošanai bez tieša vai netieša komerciāla nolūka. Šādas kopijas izgatavošanā nedrīkst iesaistīt citas personas. Autori ir tiesīgi saņemt taisnīgu atlīdzību par šādas kopijas izgatavošanu (nesēja atlīdzība).

36.pants. Autortiesības ir spēkā visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves ..

Ko teiksi?