Iepirkumi

Sadaļa ir izstrādes stadijā.

Paziņojumi par Bauskas 1. vidusskolas publiskajiem iepirkumiem
saskaņā ar likumu “Publisko iepirkumu likums” un
2006-09-12 MK noteikumiem Nr.762 “Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu
Pasūtītājs: Bauskas 1. vidusskola
Rekvizīti:

Bauskas 1. vidusskola
Reģ. Nr. 90000047744
Uzvaras iela 10, Bauska, LV-3901
LHZB Bauskas nodaļa, LHZBLV22
Konts LV82LHZB3900011612001

Iepirkumu arhīvs (2008. gads)

Iepirkumi 2009. gadā


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Tualetes papīra iegāde

Identifikācijas numurs: B1V-8/2009
Paredzamā līgumcena Ls 1500,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Iepirkumu komisijas lēmums:
2009. gada 5. februārī Bauskas 1.vidusskolas Iepirkumu komisijā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “Egals” par tualetes papīra iegādi. Līgumcena Ls1500,-/bez PVN/.


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Degvielas un smērvielu iegāde

Identifikācijas numurs: B1V-7/2009
Paredzamā līgumcena Ls 6000,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Iepirkumu komisijas lēmums:
2009. gada 5. februārī Bauskas 1.vidusskolas Iepirkumu komisijā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “Latvija Statoil” par degvielas un smērvielu iegādi. Līgumcena Ls 6000,-/bez PVN/.


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Mācību grāmatas

Identifikācijas numurs: B1V-6/2009
Paredzamā līgumcena Ls 5000,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Iepirkumu komisijas lēmums:
2009. gada 5. februārī Bauskas 1.vidusskolas Iepirkumu komisijā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “MGM” par mācību grāmatu iegādi. Līgumcena Ls 5000,-/bez PVN/.


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Kopētāju un printeru apkope (toneri, remonts, tinte, u.t.t.’)

Identifikācijas numurs: B1V-5/2009
Paredzamā līgumcena Ls 3500,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Iepirkumu komisijas lēmums:
2009. gada 5. februārī Bauskas 1.vidusskolas Iepirkumu komisijā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “Iveta” par kopētāju un printeru apkopi. Līgumcena Ls 3500,-/bez PVN/.


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Mazgāšanas līdzekļi

Identifikācijas numurs: B1V-4/2009
Paredzamā līgumcena Ls 1000,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Iepirkumu komisijas lēmums:
2009. gada 5. februārī Bauskas 1.vidusskolas Iepirkumu komisijā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “Selding” par mazgāšanas līdzekļu iegādi. Līgumcena Ls1000,-/bez PVN/.


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Kancelejas preces

Identifikācijas numurs: B1V-3/2009
Paredzamā līgumcena Ls 3500,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Iepirkumu komisijas lēmums:
2009. gada 5. februārī Bauskas 1.vidusskolas Iepirkumu komisijā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “Officeday Latvia” par kancelejas preču iegādi. Līgumcena Ls3500,-/bez PVN/.


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Elektropreces

Identifikācijas numurs: B1V-2/2009
Paredzamā līgumcena Ls 3000,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Iepirkumu komisijas lēmums:
2009. gada 5. februārī Bauskas 1.vidusskolas Iepirkumu komisijā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar SIA “Elektro Bauska” par elektropreču iegādi. Līgumcena Ls3000,-/bez PVN/.


Informatīvais paziņojums:
Ievietots 26.01.2009.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Celtniecības un remontu materiālu iegāde

Identifikācijas numurs: B1V-1/2009
Paredzamā līgumcena Ls 4000,- /bez PVN/
Piedāvājumus iesniegt līdz 2009. gada 31. janvārim

Pretendentiem pieteikties pie L.Lejas, tālr.: 3960876 vai 29748539
e-pasts: astare@inbox.lv

Komentāri slēgti.