2017-06-05

Uzņemšana 10. klasē

Tēma Skola , 2017-06-05 @ 14:22 , autors

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijas 10. klasē
Dokumentu iesniegšana:

12.-14. jūnijā, 08:00-12:00, 13:00-16:00
15. jūnijā, 08:00-12:00

Iesniedzamie dokumenti:

 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu
 • iesniegums ( raksta skolā )
 • medicīnas karte Nr. 026/u
 • 2 fotogrāfijas 3×4cm
 • Saruna ar uzņemšanas komisiju – ceturtdien, 15. jūnijā
 • Rezultātu paziņošana – piektdien, 16. jūnijā, 11:00

2017-06-02

Uzņemšana 7. klasē

Tēma Skola , 2017-06-02 @ 09:55 , autors

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijas 7. klasē

no 1.jūnija līdz 6.jūnijam
no 08:00 līdz 16:00

Nepieciešamie dokumenti:

 • 6.klases liecība
 • Bērna medicīniskā karte ( veidlapa Nr. 026/u )
 • 2 fotogrāfijas 3x4cm

2017-05-17

“Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze” 2017 maijs

Tēma Skola , 2017-05-17 @ 13:20 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada aprīļa-maija numurs –
BVG_avize_2017_aprilis-maijs.pdf ( 3554 KiB, 20 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • Bauskas, Rundāles un Iecavas novadu konkurss “Gada skolēns”
 • skolēnu sasniegumi valstī, reģionā, novadā
 • sporta sleja
 • konkursa “ENKURS 2017” fināls
 • viesi no Zviedrijas iepazīst Bausku
 • mēneša notikums – Erasmus+ projekta S.M.I.L.E dalībnieku tikšanās Bauskas Valsts ģimnāzijā
 • “Mākslai telpu, ne rāmjus” – grafiti skolas pagrabstāvā
 • 9.maijā Eiropas diena
 • literārā lappuse – Monika Sokolovska “Ozola stāsts”
 • ieteikumu sleja

2017-03-31

“Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze” 2017 marts

Tēma Skola , 2017-03-31 @ 09:51 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada marta numurs –
BVG_avize_2016_marts.pdf ( 2891 KiB, 12 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • skolēnu sasniegumi martā
 • Zemgales reģionālās ZPD konferences rezultāti
 • pasākums skolā – Talantu pēcpusdiena
 • mēneša intervija ar puišu grupu “BEKARS”
 • Projekts “Erasmus+ Dispute, Discuss, Develop” Ungārijā
 • literārā lapa – Linda Spundiņa “Dzīvot harmonijā ar Visumu”
 • mēneša ieteikumi martā

2017-03-19

Alberts Legzdiņš (1933-2017)

Tēma Latvija , 2017-03-19 @ 09:26 , autors

2017-02-26

“Bauskas Valsts ģimnāzijas Avīze” 2017 februāris

Tēma Skola , 2017-02-26 @ 11:30 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada februāra numurs –
BVG_avize_2016_februaris.pdf ( 1766 KiB, 12 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • skolēnu sasniegumi februārī
 • zinātniski pētniecisks miega ņēmējs
 • žetonvakars
 • mēneša intervija ar skolotāju Sandru Ārmani
 • sporta lapa
 • literārā lapa – Elīna Pole “Labi vārdi sirdi silda”
 • mēneša ieteikumi

2017-01-31

“Bauskas Valsts ģimnāzijas Avīze” 2017 janvāris

Tēma Skola , 2017-01-31 @ 11:41 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada janvāra numurs –
BVG_avize_2016_janvaris.pdf ( 1414 KiB, 8 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos
 • mēneša intervija – ar skolotāju Aldu Baranovu
 • literārā lapa “Personības 21.gadsimtā Latvijā”
 • Ierosmei!
 • ieteikumu sleja

2016-12-16

“Bauskas Valsts ģimnāzijas Avīze” 2016 decembris

Tēma Skola , 2016-12-16 @ 09:08 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2016. gada decembra numurs –
BVG_avize_2016_decembris.pdf ( 1533 KiB, 12 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • sporta notikumi
 • pasākumi ziemas brīvlaikā
 • mēneša intervija – ar skolas metodiķi Kristīnu Kuzmiču
 • olimpiādes un konkursi decembrī
 • radošās pašizpausmes pulciņš
 • literārā lapa
 • svētku gaidu padomnieks
 • ātrā piparkūku glazūra
 • ieteikumu sleja

2016-04-18

SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas seminārs

Tēma Bauska, Dažādi, Skola , 2016-04-18 @ 11:18 , autors

Mērķauditorija: Vidusskolas, ģimnāzijas, pamatskolas, pirmskolas izglītības iestādes, sākumskolas
Semināra vieta: Bauskas Valsts ģimnāzija
Semināra laiks: pirmdien, 2016. gada 18. aprīlī 13:00
Semināra ilgums: 2-3 stundas, pārtaukums 15 min.
Semināra plāns:
 1. Svarīgi akcenti tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. Prezentācijas laiks 15-20min.
 2. SMART interaktīvie produkti. Prezentācijas laiks 15-20 min.
 3. Izglītības programmatūras SMART Learning Suite jaunākās versijas komplektācija, licencēšanas noteikumi. Prezentācijas laiks 15-20 min.
 4. Klases aprikojums no NEC. Prezentācijas laiks 15-20 min.
 5. Lumens dokumentu kameras Prezentācijas laiks 5-10 min.
 6. Tālākizglītības kursi par interaktīvo materiālu veidošanu SMART Notebook vidē. Prezentācijas laiks 5-10 min.
 7. Multimediju tehnikas un programmatūras testēšana un atbildes uz interesentu jautājumiem. Paredzētais laiks 30-60 min.

Vairāk: Baltijas Biroju Tehnoloģijas – www.bbt.lv

2016-01-17

Absolventu vakars

Tēma Skola , 2016-01-17 @ 22:44 , autors

2016-02-06 Bauskas Valsts ģimnāzijas absolventu vakars

2015-10-05

Dārgumu medības Bauskā

Tēma Bauska, Dažādi , 2015-10-05 @ 10:55 , autors

2015-10-10 dārgumu medības Bauskā

attēls no facebook.com/dargumumedibas

2015-10-02

Jauns. Gudrs. Skolotājs.

Tēma Latvija, Skola , 2015-10-02 @ 10:40 , autors

Dmitrijs Jemeļjanovs, 2015. gads
Bauskas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Dmitrijs Jemeļjanovs

tvnet.lv stāsts par skolotājiem “Jauns. Gudrs. Skolotājs?!”:

Bauskas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Dmitrijs Jemeļjanovs (26) divpadsmitajiem stāsta par elektromagnētiskajiem viļņiem. Starp viņu un pirmajos solos sēdošajiem puišiem raisās spraiga diskusija par to, cik karsti varētu būt pie pašas Saules, ja reiz tur, vakuumā, nav molekulu, kas pārnestu siltumu. Elektromagnētiskie viļņi bija galvenie varoņi arī animācijas filmiņā, kuru Dmitrija skolēni radīja un ar panākumiem demonstrēja skolu konkursā Fizikas pavasaris.