2017-09-14

Jauna vietne

Tēma Skola , 2017-09-14 @ 15:45 , autors

No 2017. gada septembra vidus Bauskas Valsts ģimnāzijai
jauna vietne bauskasvg.lv

2017-06-05

Uzņemšana 10. klasē

Tēma Skola , 2017-06-05 @ 14:22 , autors

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijas 10. klasē
Dokumentu iesniegšana:

12.-14. jūnijā, 08:00-12:00, 13:00-16:00
15. jūnijā, 08:00-12:00

Iesniedzamie dokumenti:

 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu
 • iesniegums ( raksta skolā )
 • medicīnas karte Nr. 026/u
 • 2 fotogrāfijas 3×4cm
 • Saruna ar uzņemšanas komisiju – ceturtdien, 15. jūnijā
 • Rezultātu paziņošana – piektdien, 16. jūnijā, 11:00

2017-06-02

Uzņemšana 7. klasē

Tēma Skola , 2017-06-02 @ 09:55 , autors

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijas 7. klasē

no 1.jūnija līdz 6.jūnijam
no 08:00 līdz 16:00

Nepieciešamie dokumenti:

 • 6.klases liecība
 • Bērna medicīniskā karte ( veidlapa Nr. 026/u )
 • 2 fotogrāfijas 3x4cm

2017-05-17

“Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze” 2017 maijs

Tēma Skola , 2017-05-17 @ 13:20 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada aprīļa-maija numurs –
BVG_avize_2017_aprilis-maijs.pdf ( 3554 KiB, 20 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • Bauskas, Rundāles un Iecavas novadu konkurss “Gada skolēns”
 • skolēnu sasniegumi valstī, reģionā, novadā
 • sporta sleja
 • konkursa “ENKURS 2017” fināls
 • viesi no Zviedrijas iepazīst Bausku
 • mēneša notikums – Erasmus+ projekta S.M.I.L.E dalībnieku tikšanās Bauskas Valsts ģimnāzijā
 • “Mākslai telpu, ne rāmjus” – grafiti skolas pagrabstāvā
 • 9.maijā Eiropas diena
 • literārā lappuse – Monika Sokolovska “Ozola stāsts”
 • ieteikumu sleja

2017-03-31

“Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze” 2017 marts

Tēma Skola , 2017-03-31 @ 09:51 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada marta numurs –
BVG_avize_2016_marts.pdf ( 2891 KiB, 12 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • skolēnu sasniegumi martā
 • Zemgales reģionālās ZPD konferences rezultāti
 • pasākums skolā – Talantu pēcpusdiena
 • mēneša intervija ar puišu grupu “BEKARS”
 • Projekts “Erasmus+ Dispute, Discuss, Develop” Ungārijā
 • literārā lapa – Linda Spundiņa “Dzīvot harmonijā ar Visumu”
 • mēneša ieteikumi martā

2017-03-19

Alberts Legzdiņš (1933-2017)

Tēma Latvija , 2017-03-19 @ 09:26 , autors

2017-02-26

“Bauskas Valsts ģimnāzijas Avīze” 2017 februāris

Tēma Skola , 2017-02-26 @ 11:30 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada februāra numurs –
BVG_avize_2016_februaris.pdf ( 1766 KiB, 12 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • skolēnu sasniegumi februārī
 • zinātniski pētniecisks miega ņēmējs
 • žetonvakars
 • mēneša intervija ar skolotāju Sandru Ārmani
 • sporta lapa
 • literārā lapa – Elīna Pole “Labi vārdi sirdi silda”
 • mēneša ieteikumi

2017-01-31

“Bauskas Valsts ģimnāzijas Avīze” 2017 janvāris

Tēma Skola , 2017-01-31 @ 11:41 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada janvāra numurs –
BVG_avize_2016_janvaris.pdf ( 1414 KiB, 8 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos
 • mēneša intervija – ar skolotāju Aldu Baranovu
 • literārā lapa “Personības 21.gadsimtā Latvijā”
 • Ierosmei!
 • ieteikumu sleja

2016-12-16

“Bauskas Valsts ģimnāzijas Avīze” 2016 decembris

Tēma Skola , 2016-12-16 @ 09:08 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2016. gada decembra numurs –
BVG_avize_2016_decembris.pdf ( 1533 KiB, 12 lapas ):

 • direktora sleja
 • skolēnu domes sleja
 • sporta notikumi
 • pasākumi ziemas brīvlaikā
 • mēneša intervija – ar skolas metodiķi Kristīnu Kuzmiču
 • olimpiādes un konkursi decembrī
 • radošās pašizpausmes pulciņš
 • literārā lapa
 • svētku gaidu padomnieks
 • ātrā piparkūku glazūra
 • ieteikumu sleja

2016-04-18

SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas seminārs

Tēma Bauska, Dažādi, Skola , 2016-04-18 @ 11:18 , autors

Mērķauditorija: Vidusskolas, ģimnāzijas, pamatskolas, pirmskolas izglītības iestādes, sākumskolas
Semināra vieta: Bauskas Valsts ģimnāzija
Semināra laiks: pirmdien, 2016. gada 18. aprīlī 13:00
Semināra ilgums: 2-3 stundas, pārtaukums 15 min.
Semināra plāns:
 1. Svarīgi akcenti tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. Prezentācijas laiks 15-20min.
 2. SMART interaktīvie produkti. Prezentācijas laiks 15-20 min.
 3. Izglītības programmatūras SMART Learning Suite jaunākās versijas komplektācija, licencēšanas noteikumi. Prezentācijas laiks 15-20 min.
 4. Klases aprikojums no NEC. Prezentācijas laiks 15-20 min.
 5. Lumens dokumentu kameras Prezentācijas laiks 5-10 min.
 6. Tālākizglītības kursi par interaktīvo materiālu veidošanu SMART Notebook vidē. Prezentācijas laiks 5-10 min.
 7. Multimediju tehnikas un programmatūras testēšana un atbildes uz interesentu jautājumiem. Paredzētais laiks 30-60 min.

Vairāk: Baltijas Biroju Tehnoloģijas – www.bbt.lv

2016-01-17

Absolventu vakars

Tēma Skola , 2016-01-17 @ 22:44 , autors

2016-02-06 Bauskas Valsts ģimnāzijas absolventu vakars

2015-10-05

Dārgumu medības Bauskā

Tēma Bauska, Dažādi , 2015-10-05 @ 10:55 , autors

2015-10-10 dārgumu medības Bauskā

attēls no facebook.com/dargumumedibas