2017-06-05

Uzņemšana 10. klasē

Tēma Skola , 2017-06-05 @ 14:22 , autors

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijas 10. klasē
Dokumentu iesniegšana:

12.-14. jūnijā, 08:00-12:00, 13:00-16:00
15. jūnijā, 08:00-12:00

Iesniedzamie dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
  • dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu
  • iesniegums ( raksta skolā )
  • medicīnas karte Nr. 026/u
  • 2 fotogrāfijas 3×4cm
  • Saruna ar uzņemšanas komisiju – ceturtdien, 15. jūnijā
  • Rezultātu paziņošana – piektdien, 16. jūnijā, 11:00