2017-04-24

Valsts ZPD lasījumi

Tēma Skola , 2017-04-24 @ 08:38 , autors

Sveicam Evelīnu Skalbergu no11.b klases ar iegūto 3.vietu Valsts zinātniski pētniecisko darbu lasījumos! Paldies skolotājai Sarmītei Ābelniecei.

Ko teiksi?