2017-03-31

“Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze” 2017 marts

Tēma Skola , 2017-03-31 @ 09:51 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada marta numurs –
BVG_avize_2016_marts.pdf ( 2891 KiB, 12 lapas ):

  • direktora sleja
  • skolēnu domes sleja
  • skolēnu sasniegumi martā
  • Zemgales reģionālās ZPD konferences rezultāti
  • pasākums skolā – Talantu pēcpusdiena
  • mēneša intervija ar puišu grupu “BEKARS”
  • Projekts “Erasmus+ Dispute, Discuss, Develop” Ungārijā
  • literārā lapa – Linda Spundiņa “Dzīvot harmonijā ar Visumu”
  • mēneša ieteikumi martā

Ko teiksi?