2017-03-28

Zveidru pedagogi viesojas skolā un Bauskā

Tēma Skola , 2017-03-28 @ 17:53 , autors

2017.gada 27.-29. martā skolā viesojas Martina Koha ģimnāzijas nu jau bijušais direktors Bo Nordkvists un mācību pārzine Maria Karpa. Martina Koha ģimnāzija atrodas Hedemoras komūnā, Zviedrijā.  Īpaši cieša draudzība, gadiem ejot, izveidojusies starp Bauskas Valsts ģimnāziju un Martina Koha ģimnāziju. Sakarā ar to, ka tās ilggadējais direktors Bo Nordkvists un mācību pārzine Maria Karpa ar 2017.gada februāri ir beiguši darbu Martina Koha ģimnāzijā, Bauskas Valsts ģimnāzija aicināja zviedru draugus viesoties Bauskā, lai pateiktos viņam par ilgajiem un produktīvajiem sadarbības gadiem starp abām izglītības iestādēm.

Martina Koha ģimnāzijas vadība ierodas atvadu vizītē

Pateicas par sadarbību Martina Koha ģimnāzijas direktoram Bo Nordkvistam

Skolas konkurss “Gada klase 2017”

Tēma Skola , 2017-03-28 @ 14:59 , autors

Skolas konkursā “Gada klase 2017” ir uzvarējusi 7.a klase (kl.audzin.Anita Vallenčuka)!

Sveicam un vēlam veiksmi novada konkursā!