2017-03-31

“Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze” 2017 marts

Tēma Skola , 2017-03-31 @ 09:51 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada marta numurs –
BVG_avize_2016_marts.pdf ( 2891 KiB, 12 lapas ):

  • direktora sleja
  • skolēnu domes sleja
  • skolēnu sasniegumi martā
  • Zemgales reģionālās ZPD konferences rezultāti
  • pasākums skolā – Talantu pēcpusdiena
  • mēneša intervija ar puišu grupu “BEKARS”
  • Projekts “Erasmus+ Dispute, Discuss, Develop” Ungārijā
  • literārā lapa – Linda Spundiņa “Dzīvot harmonijā ar Visumu”
  • mēneša ieteikumi martā

2017-03-29

Koru koncerts Bauskas Kultūras centrā

Tēma Skola , 2017-03-29 @ 20:12 , autors

2017.gada 29.martā Bauskas Kultūras centrā notika Bauskas, Vecumnieku un Iecavas novadu Koru koncerts, kurā piedalījās arī Bauskas Valsts ģimnāzijas koris “Vrondi”. Paldies par skaisto skanējumu kora dalībniekiem, diriģentei Mārītei Jonkus un koncertmeistarei Evijai Bonātei.

2017-03-28

Zveidru pedagogi viesojas skolā un Bauskā

Tēma Skola , 2017-03-28 @ 17:53 , autors

2017.gada 27.-29. martā skolā viesojas Martina Koha ģimnāzijas nu jau bijušais direktors Bo Nordkvists un mācību pārzine Maria Karpa. Martina Koha ģimnāzija atrodas Hedemoras komūnā, Zviedrijā.  Īpaši cieša draudzība, gadiem ejot, izveidojusies starp Bauskas Valsts ģimnāziju un Martina Koha ģimnāziju. Sakarā ar to, ka tās ilggadējais direktors Bo Nordkvists un mācību pārzine Maria Karpa ar 2017.gada februāri ir beiguši darbu Martina Koha ģimnāzijā, Bauskas Valsts ģimnāzija aicināja zviedru draugus viesoties Bauskā, lai pateiktos viņam par ilgajiem un produktīvajiem sadarbības gadiem starp abām izglītības iestādēm.

Martina Koha ģimnāzijas vadība ierodas atvadu vizītē

Pateicas par sadarbību Martina Koha ģimnāzijas direktoram Bo Nordkvistam

Skolas konkurss “Gada klase 2017”

Tēma Skola , 2017-03-28 @ 14:59 , autors

Skolas konkursā “Gada klase 2017” ir uzvarējusi 7.a klase (kl.audzin.Anita Vallenčuka)!

Sveicam un vēlam veiksmi novada konkursā!

2017-03-27

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference

Tēma Skola , 2017-03-27 @ 13:58 , autors

Sveicam Evelīnu Skalbergu ar iegūto 1.vietu Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā un Renāru Buku un Karolīnu Dievaiti ar iegūto 2.vietu Kulturoloģijas sekcijā Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konferencē!

Atzinības rakstus saņēma Roberts Raismanis, Krišjānis Markevičs, Rūdis Donerblics,Annemarija Čaikovska, Marta Kursiša, Baiba Lielcepure, Kristiāna Paula Lībiete, Monika Sokolovska, Sindija Rusaja.

Turēsim īkšķus Valsts zinātniski pētniecisko darbu lasījumu atlasē!

2017-03-26

Erasmus + projekts “Dispute, discuss, develop” Ungārijā

Tēma Skola , 2017-03-26 @ 16:12 , autors

No 20.-26.martam skolas debašu komanda: Uldis Urtāns, Elīza Paula Graudiņa, Matīss Kataņenko, Roberts Raismanis, Vineta Ūdrēna un skolotājas Daiga Telnere un Aija Bildjuga piedalījās ERASMUS + projektā “Dispute, discuss, develop”, kas norisinājās Ungārijā.

Projekta dalībnieki Ungārijā

2017-03-24

25.marts Latvijas vēsturē

Tēma Dažādi, Skola , 2017-03-24 @ 09:22 , autors

Pieminot 25.marta notikumus Latvijas vēsturē skolas politikas pulciņš “Jaunie eiropieši” ir sagatavojuši stāstījumus un prezentācijas par  25.martu. Katrā klasē audzināšanas stundā ir iespēja uzaicināt “Jaunos eiropiešus”, lai pastāstītu pārējiem vienaudžiem par deportācijām uz Sibīriju.

Paldies politikas pulciņa vadītājai Sarmītei Ābelniecei un visiem “Jaunajiem eiropiešiem” par vēsturisko atmiņu glabāšanu!

Biznesa ideju konkurss “Es – jaunais uzņēmējs”

Tēma Skola , 2017-03-24 @ 09:16 , autors

Šā gada 20. aprīlī Bauskas Kultūras centrā notika konkursa „Es – jaunais uzņēmējs” noslēguma pasākums, kurā 1.-12. klašu skolēni stājās publikas priekšā un ar lielu pārliecību un drosmi stāstīja par savām biznesa idejām.

Sveicam Samantu Cielavu no 10.c ar iegūto 1.vietu konkursā 10.-12.klašu grupā!

Paldies arī 7.c klases skolēniem Danielam, Keitai Artai, Arnitai, Sintijai, Unai, Sofijai, Odrijai un un 8.b klases skolniecēm Vanesai un Ligijai, kuri piedalījās finālā.

Paldies skolotājām Intai Bankai un Solvitai Lauzējai!

Noslēguma pasākums biznesa ideju konkursam skolēniem „Es – jaunais uzņēmējs”

2017-03-20

Izstāde skolas Informācijas centrā

Tēma Bibliotēka , 2017-03-20 @ 21:43 , autors

Esiet laipni gaidīti apmeklēt izstādi "Ziemas izskaņa"!

Mēs lepojamies!

Tēma Skola , 2017-03-20 @ 21:41 , autors

Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē 3.vietu ieguva Karolīna Auziņa, skolotāja Ināra Graudiņa!

Paldies par dalību olimpiādē  Kristiānai Paulai Lībietei 11.c, skolotāja Vija Cerusa.

Paldies par sekmīgu dalību valsts vēstures olimpiādē Andrim Kāpostam 12.c, skolotāja Sarmīte Ābelniece!

Paldies par dalību olimpiādē  Uldim Urtānam 12.b, skolotāja Daiga Telnere.

2017-03-19

Alberts Legzdiņš (1933-2017)

Tēma Latvija , 2017-03-19 @ 09:26 , autors

2017-03-18

Skolas vestibils uzmirdz ar sapņu ķērājiem

Tēma Skola , 2017-03-18 @ 20:36 , autors

“..Mums virs galvas balti mākoņi,

Tā, kā putni plašā kāsī stāj.

Savus sapņus viņiem uztici,

Lai tos arī saules stari klāj..” (A.Celma)

Skolas vestibilā uzmirdzējuši 9.klašu audzēkņu darinātie sapņu ķērāji. Izstādē var apskatīt 9.a klases meiteņu –  Lauras, Renātes, Raimondas, Ilzes, Selīnas, Anetes, Airitas, Tīnas, Beātes un Lindas, kā arī 9.b klases meiteņu  – Elzas, Elīzas, Andīnes, Artas, Evelīnas, Agneses un Lauras sapņu ķērājus!

Skaistie sapņu ķērāji mūsu skolas vestibilā