2017-02-04

Absolventu vakars

Tēma Skola , 2017-02-04 @ 17:38 , autors

Sveika atkal, mana skola!
Sen, tik sen jau te nav būts!
Bet cik daudz reiz klases solā
Jaunu zināšanu gūts!

Sveicam bijušos pedagogus un absolventus SAVĀ SKOLĀ!

Lai šis vakars ir atmiņu, jauku brīžu pilns, un lai šovakar valda satikšanās prieks!

Skolas vadība