2017-02-28

Skatuves runas un mazo formu uzdevumu konkurss

Tēma Skola , 2017-02-28 @ 08:00 , autors

28.februārī skolas teātra pulciņa dalībnieki piedalījās Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā. Mūsu skola saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā. Paldies Montai Zandai Tīrumai, Annijai Vērmanei, Elīnai Polei, Rūdim Donerblicam, Samantai Cielavai, Lindai Medvedevai, Līvai Luīzei Levko, Kristīnei Ivanauskai un teātra vadītājai Inārai Graudiņai.

Skolēni mācās apgūt skatuvi

Labākos aicina piedalīties reģiona skatē

2017-02-26

“Bauskas Valsts ģimnāzijas Avīze” 2017 februāris

Tēma Skola , 2017-02-26 @ 11:30 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas Skolēnu Domes izdevums –
avīze “Bauskas Valsts ģimnāzijas avīze”, 2017. gada februāra numurs –
BVG_avize_2016_februaris.pdf ( 1766 KiB, 12 lapas ):

  • direktora sleja
  • skolēnu domes sleja
  • skolēnu sasniegumi februārī
  • zinātniski pētniecisks miega ņēmējs
  • žetonvakars
  • mēneša intervija ar skolotāju Sandru Ārmani
  • sporta lapa
  • literārā lapa – Elīna Pole “Labi vārdi sirdi silda”
  • mēneša ieteikumi

2017-02-23

Domrakstu konkurss “Labi vārdi sirdi silda”

Tēma Skola , 2017-02-23 @ 22:14 , autors

Latviešu aģentūras rīkotajā domrakstu konkursā “Labi vārdi sirdi pilda” 11.a klases audzēkne Elīna Pole ieguva 1.vietu, un Elīna Ivanovska no 10.b klases ieguva ATZINĪBU par jaunradi! Lepojamies!

Paldies skolotājai Inārai Graudiņai.

2017-02-21

ERASMUS+ projekts S.M.I.L.E šobrīd norit Rumānijā

Tēma Skola , 2017-02-21 @ 19:19 , autors

Erasmus+ KA2 stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts S.M.I.L.E. no 20.-27.februārim norisinās Rumānijā.

Projektā piedalās Juris Kluinis, Kārlis Banis, Anda Lita Vāvere, Ksenija Megija Spale, Amanda Kalēja – Žebēre un skolotājas Egita Atslēga un Ina Spēkmane.

Vēlam projekta dalībniekiem no mūsu skolas iegūt labu pieredzi, papildināt savas svešvalodu zināšanas, kā arī veiksmīgi īstenot projekta mērķus un uzdevumus!

2017-02-16

Projektu konkursa fināls

Tēma Skola , 2017-02-16 @ 09:11 , autors

16.februārī  laikā 12.kabinetā notika skolas projektu konkursa “Mēs ceļā uz Bauskas Valsts ģimnāzijas simtgadi” fināls, kurā piedalījās 4 labākie projektu no 7.a, 7.b, 8.a  un 10.c klases. Konkursa darbus vērtēja  vecāku padomes pārstāvji -Mārcis Rācenājs, Svetlana Brazjule, Zigurds Kalējs, vadības pārstāvji – Raimonds Žabovs, Solvita Lauzēja, Terēzija Pundure, Kristīna Kuzmiča, BVĢ skolēnu domes pārstāves -Katrīna Artemjeva un Keita Kaufmane un Bauskas novada pašvaldības pārstāvji – Jolanta Kalinka, Sandra Smolija un Aldis Kapkalns!

Sveicam 7.a un 7.b klasi ar projektiem, kuri ir uzvarējuši konkursā. Abi projekti tiks apvienoti vienā projekta pieteikumā un tiks īstenoti nākamajā mācību gadā!

2018.gadā plānoajam īstenot 8.a klases projektu, un 2019.gadā – 10.c klases projektu.

Paldies skolēniem par atsaucību un mūsu kopīgo ceļu uz BVĢ simtgadi!

7.a klase prezentē savu ideju

2017-02-15

Ēnu diena 2017

Tēma Skola , 2017-02-15 @ 11:08 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi šodien iesaistās “Ēnu dienā”. Skolēniem ir iespēja izzināt sev interesējošu profesiju un izlemt savas nākotnes karjeras iespējas.

Skolēnus interesē policista profesija

Lai veiksmīga diena!

2017-02-10

Sadraudzības pasākums ar Karmeļavas ģimnāziju

Tēma Skola , 2017-02-10 @ 15:02 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijā 9. februārī notika Sveču mēnesim veltīts pasākums, kurā piedalījās audzēkņi un pedagogi no Karmelavas Balio Buračo ģimnāzijas Lietuvā. Tika stāstīts par Saules gadu, Sveču mēneša tradīcijām, kuras senatnē un tagad svin gan Latvijā, gan Lietuvā. Karmeļavas ģimnāzijas audzēkņi rādīja nacionālās dejas, ar kurām ziemu dzen projām un aicina pavasari. Skolēni apmeklēja Bauskas Rātsnamu un Tūrisma informācijas centru, pēc tam pavadīja kopīgu pēcpusdienu ar BVĢ 7.klašu audzēkņiem, savukārt pedagogi – iepazinās Bauskas pils vēsturi.

Sveču mēnesi ģimnāzijā svin kopā ar lietuviešiem

2017-02-07

Jaunumi skolas bibliotēkā

Tēma Skola , 2017-02-07 @ 14:50 , autors

78. izstāde IC galerijā “Siena”

“Bauskas Valsts ģimnāzijas 30. gadu skolotāja Arnolda Nullīša gleznas “Baltais nemiers” interpretācija”

Autori: Bauskas sākumskolas skolēni

Gleznas "Baltais nemiers" interpretācija

Bibliotēkā ir apskatāma klašu sveču izstāde “Sveces ceļš uz…”

Sveču izstāde skolas bibliotēkā

Esiet laipni gaidīti!

Izskanējis Absolventu vakars Laimoņa Rācenāja zīmē

Tēma Skola , 2017-02-07 @ 09:35 , autors

Šogad Bauskas Valsts ģimnāzijas absolventu vakars aizritēja ilggadējā skolas direktora Laimoņa Rācenāja zīmē – ar atmiņām par izcilo pedagogu un vadītāju dalījās gan skolotāji, gan absolventi, gan ģimenes pārstāvji. Pasākumā redzējām un dzirdējām stāstus par Laimoni Rācenāju, uzstājās skolas koris, deju kolektīvs, 10.klašu audzēkņi un sirsnīgus sveicienus teica arī paši absolventi.

Paldies par jauko vakaru gan pasākuma veidotājiem, gan absolventiem!

Absolventi un pedagogi dalās atmiņās par Bauskas Valsts ģimnāzijas vēsturi

2017-02-06

12.klašu Žetonvakars

Tēma Skola , 2017-02-06 @ 09:39 , autors

3.februārī skolā notika 12.klašu Žetonvakars, kurš bija veltīts tēmai “Cilvēks”. Svinīgajā pasākumā 12.klašu audzēkņi lasīja Imanta Ziedoņa literāros darbus un, protams, saņēma žetongredzenu kā piederības zīmi skolai. 11.klases savā sveicienā raksturoja katru 12.klases absolventu.

Pasākuma otrajā daļā iepazinām katru klasi tuvāk. 12.a klase raksturoja katru audzēkni, 12.b klase rādīja teatralizētas ainiņas no skolas dzīves un 12.c klase mums ļāva iepazīt katru no savas klases audzēkņiem.

2017-02-04

Absolventu vakars

Tēma Skola , 2017-02-04 @ 17:38 , autors

Sveika atkal, mana skola!
Sen, tik sen jau te nav būts!
Bet cik daudz reiz klases solā
Jaunu zināšanu gūts!

Sveicam bijušos pedagogus un absolventus SAVĀ SKOLĀ!

Lai šis vakars ir atmiņu, jauku brīžu pilns, un lai šovakar valda satikšanās prieks!

Skolas vadība

2017-02-03

7.,8.,10.klašu projektu konkurss

Tēma Skola , 2017-02-03 @ 22:27 , autors

3.ferbruārī skolā notika projektu konkursa “Mēs – ceļā uz Bauskas Valsts ģimnāzijas simtgadi” pusfināls. Pusfinālā savas projektu idejas rādīja 16 komandas, un tās vērtēja žūrija – vecāku padomes pārstāvji no 7.a, 7.c, 8.a un 10.b klases,  skolēnu domes pārstāves un skolas direktors.

Uz skolas finālu izvirzītas šādas 5 labākās idejas:

1. 7.a klases II komanda – ideja par Zaļo klasi.

2.7.b klases II komanda – ideja par vietas labiekārtošanu pie stadiona karogu vietas.

3.8.a klases I komanda – ideja par skolas dīķa teritorijas labiekārtošanu.

4. 10.bklases I komanda – ideja par skolas vestibila labiekārtošanu.

5.10.c klases I komanda – ideja par pagrabstāva ģērbtuves pārveidošanu.

Sveicam finālistus un tiksimies finālā – 16.februārī!

8.a klases projekts par skolas dīķa teritorijas labiekrārtošanu

Žūrija izvērtē darbus