2016-12-07

UNESCO Pasaules lielākā mācību stunda

Tēma Skola , 2016-12-07 @ 20:40 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijas 9.b klase iesaistījās UNESCO izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, kur sociālo zinību ietvaros izzināja ilgtspējīgas attīstības mērķi par nabadzības novēršanu.

7.decembrī Izglītības un zinātnes ministrijā, noslēguma pasākumā, klases audzinātāja Ingrīda Slaktere un skolotāja Solvita Lauzēja saņēma UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas atzinības rakstus par veiksmīgu dalību starptautiskajā izglītības akcijā un ieguldīto darbu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izcelšanā. Bauskas Valsts ģimnāzija saņēma pateicību par piedalīšanos starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”.

Pateicība par Pasaules lielāko mācību stundu

TITAN spēles turnīrs

Tēma Skola , 2016-12-07 @ 16:18 , autors

7.decembrī skolā notika Junior Achievement Latvija TITAN spēles turnīrs. 1.vietu turnīrā ieguva Iecavas vidusskolas komanda, 2.vietu – Viesītes vidusskolas komanda un 3.vietu – mūsu skolas komanda  “Zālītis & co” – Krišjānis Zālītis, Renārs Buka un Karolīna Dievaite!

Lasi arī laikrakstā “Bauskas Dzīve”: Novadu kātrā uzvar iecavnieki

Skolā top grafiti siena

Tēma Skola , 2016-12-07 @ 10:18 , autors

Bauskas Valsts ģimnāzijā, vizuālās mākslas grafiti projekta ietvaros, pagrabstāvā top skolēnu veidota īsta grafiti siena. Kopā ar skolotāju Bruno Bahu, skolēni var radoši zīmēt sava vārda vizītkarti, tādējādi veidojot interesantāku skolas vidi. Šī projekta galarezultāts – grafiti siena, ir plānota kā dāvana mūsu skolai Ziemassvētkos. Skolas vides vizuālajā labiekārtošanā būs līdzdarbojies katrs skolēns no 8.-11.klasei

Skolā top skolēnu veidota grafiti siena