2012-10-28

Bebr@s ‘ 12/13

Tēma Konkursi, Latvija , 2012-10-28 @ 09:40 , autors

tuvojas
starptautiskais skolēnu informācijas tehnoģiju konkurss BEBRS’12

Konkursa norises laiks:

Seniori – 11./12.klase – 6. novembrī, otrdien
Juniori – 9./10.klase – 7. novembrī, trešdien
Kadeti – 7./8. klase – 8. novembrī, ceturtdien
Benjamiņi – 5./6. klase – 9. novembrī, piektdien

no 12:00 līdz 18:00

  • sacensības notiek individuāli, katram skolēnam strādājot pie sava datora
  • katrs skolēns strādā savas skolas informātikas kabinetā par sacensībām atbildīgā skolotāja klātbūtnē
  • ilgums: 45 minūtes

– – –

www.bebrs.edu.lv – konkursa vietne
bebrs.lv/contest/training – trenniņversija, vēl tikai dažas dienas
b1v.lv/?s=bebrs – b1v.lv par sacensībām “Bebrs”