2012-07-09

Ministru prezidenta pateicības vēstules

Tēma Bauska, Latvija, Skola , 2012-07-09 @ 09:54 , autors

Ministru prezidenta Valda Dombrovska pateicības vēstules šogad saņem

24 Bauskas novada skolēni, tajā skaitā
20 Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ar šādiem vārdiem uzrunā Latvijas skolēnus:

Vērtīgākais Latvijas valsts resurss ir tās tauta. Mūsu zināšanas, talanti un radošums noteiks, cik strauji attīstīsies mūsu valsts, pieaugs iedzīvotāju labklājība un dzīves kvalitāte.

Latvijas nākotne ir konkurētspēja jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādēļ gan dabaszinātņu, tehnisko zinātņu, inženierzinātņu, gan humanitāro jomu talantīgi speciālisti mūsu valstij būs nepieciešami aizvien vairāk.

Pateicības rakstus saņēmušo skolēnu saraksts Bauskas novadā:
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu

Izglītības iestādes nosaukums Vārds Uzvārds Sasniegumi
1 Bauskas Valsts ģimnāzija Kristaps Zaķis Krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiāde 2.vieta, teicamas sekmes
2 Uzvaras vidusskola Agnija Līvmane 3. pakāpes diploms 35.Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē psiholoģijā
3 Bauskas Valsts ģimnāzija Kārlis Atvars Teicamas sekmes
4 Bauskas Valsts ģimnāzija Mārcis Sējējs Teicamas sekmes
5 Bauskas Valsts ģimnāzija Diāna Freimane Teicamas sekmes
6 Bauskas Valsts ģimnāzija Lelde Šarķe Teicamas sekmes
7 Bauskas Valsts ģimnāzija Ģirts Dubinskis Teicamas sekmes
8 Bauskas Valsts ģimnāzija Alīna Ivanova Teicamas sekmes
9 Bauskas Valsts ģimnāzija Laura Sīle Teicamas sekmes
10 Bauskas Valsts ģimnāzija Laura Abace Teicamas sekmes
11 Bauskas Valsts ģimnāzija Agnese Strazdiņa Teicamas sekmes
12 Bauskas Valsts ģimnāzija Emīls Dzelzkalējs Teicamas sekmes
13 Bauskas Valsts ģimnāzija Jānis Lanka Teicamas sekmes
14 Bauskas Valsts ģimnāzija Matīss Vilciņš Teicamas sekmes
15 Bauskas Valsts ģimnāzija Līga Gulbe Teicamas sekmes
16 Bauskas Valsts ģimnāzija Jānis Ķēniņš Teicamas sekmes
17 Bauskas Valsts ģimnāzija Linda Liepkaula Teicamas sekmes
18 Bauskas Valsts ģimnāzija Agnese Romanova Teicamas sekmes
19 Bauskas Valsts ģimnāzija Sintija Ruža Teicamas sekmes
20 Bauskas Valsts ģimnāzija Olga Stankovska Teicamas sekmes
21 Bauskas Valsts ģimnāzija Airita Telnere Teicamas sekmes
22 Bauskas 2.vidusskola Lorena Gateža Teicamas sekmes
23 Bauskas 2.vidusskola Laura Sproģe Teicamas sekmes
24 Īslīces vidusskola Ilona Kristiāna Lejiete Teicamas sekmes

Pateicības saņem 12. klašu absolventi, kuri

  • uzrādījuši teicamas sekmes ( 8, 9 un 10 balles ),
  • ieguvuši godalgotas vietas Zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un mācību priekšmetu olimpiādēs.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska pateicības rakstus 2012. gadā
saņem
1066 no 13 977 12.klašu skolēniem visos Latvijas reģionos.
– – –
www.mk.gov.lv – Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta Pateicības rakstus saņēmušo skolēnu saraksts 2012. gadā .pdf (897 KiB)

Ko teiksi?