2012-05-20

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Tēma Latvija, Skola , 2012-05-20 @ 23:40 , autors

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā 2011./2012. mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi Nr.715, 2008-09-02,
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem
:

17. Valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir ne mazāk kā četri:

17.1. centralizētais eksāmens latviešu valodā;
17.2. centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles;
17.3. centralizētais eksāmens matemātikā;
17.4. vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles, kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

17.4.1. mācību priekšmetā, kurā eksāmenu (izņemot šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētos) organizē Valsts izglītības satura centrs;
17.4.2. mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

Maijs

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Se Sv
21. 22.
Angļu v.
12.kl., r.m.
23.
Angļu v.
12.kl., m.
24.
Informātika
11.kl.

Angļu.v., m.
25.
Informātika
11.kl.
26. 27.
28.
Latviešu v.
12.kl.
29.
Ģeogrāfija
30.
Matemātika
12.kl.
31. 1.
Vēsture
12.kl.
2. 3.

Jūnijs

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Se Sv
4.
Krievu v.
12.kl., r.m.

Kulturoloģija
5.
Krievu v.
12.kl.m.
6.
Ekonomika
12.kl.
7. 8.
Bioloģija
12.kl.
9. 10.
11.
Vācu v.
12.kl., r.m.
12.
Vācu v.
12.kl.m.,
Franču v.
13. 14.
Fizika
12.kl.
15. 16. 17.
18.
Ķīmija
12.kl.
19. 20. 21. 22. 16:00

Izlaidums
12. klasēm

23. 24.
Eksāmenu saraksts 12. un 11. klasei 2011./2012.m.g.

2011./2012. mācību gadā
centralizēto eksāmenu sertifikāti pamatizglītībā tiks izsniegti 15. jūnijā, un
centralizēto eksāmenu sertifikāti vispārējā vidējā izglītībā – 10. jūlijā.
– – –

– – –

Ko teiksi?