2012-05-11

Novadu “Gada skolēns 2012”

Tēma Bauska, Konkursi , 2012-05-11 @ 14:11 , autors

Apsveicam Bauskas un Rundāles novadu konkursa “Gada skolēns 2012” uzvarētājus!

Emīls Dzelzkalējs
Bauskas un Rundāles novadu “Gada skolēns 2012”
titula ieguvējs vidusskolas grupā !

Kārlis Atvars

nominācijas “Mācos un zinu” ieguvējs,

konkursa laureāti :

Agita Gabranova,
Beāte Šīmane,
Artūrs Smiltnieks
!

Paldies skolotājiem par atbalstu un ieguldījumu skolēnu veiksmīgai dalībai konkursā, īpaši Anitai Borintai, Guntai Dzenei, Sarmītei Ābelniecei,
Agitai Barkovai un Mārai Bauvarei
!

“Bauskas Dzīve” – Zināmi konkursa «Gada skolēns 2012» laureāti
“Bauskas Dzīve” foto Bauskas un Rundāles novada «Gada skolēns 2012»

Ko teiksi?