2012-04-25

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”

Tēma Bauska, Dažādi, Skola , 2012-04-25 @ 09:57 , autors Māra

projekts

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, tuvojas noslēgumam.

Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu, konsultējot mērķa grupu dalībniekus un organizējot grupu darbu. Darbošanos uzsākušas jau trešās – pēdējās grupas : Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem, PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola, un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa. Grupas darbu uzsāka februārī un to norises vieta ir, galvenokārt, Sociālā dienesta projektam atvēlētās telpas.

Turpinās arī kultūras un kopīgas atpūtas pasākumi, kas tiek organizēti reizi mēnesī un kuros iesaistās arī kompetenti lektori-praktiķi. Kultūras pasākumu laikā projekta dalībnieki apmeklē muzejus, izstādes, un citus saistošus objektus pilsētā un tuvākā apkārtnē. Atpūšamies kopā aktivitāšu laikā kā lieli, tā mazi gūst izglītojoši praktisku informāciju par kādu konkrētu tēmu, kā arī darbojas praktiski, lai izkoptu savas iemaņas dažādās mākslās.

Projekta izglītības blokā turpinās uzsāktais darbs Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasēs, kur tiek nodrošināta iekļaujoša izglītības bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērnu vecākiem regulāri tiek nodrošinātas kompetentu speciālistu konsultācijas, kā atbalstīt savu bērnu mācību procesā. Konsultants iekļaujošajā izglītībā reizi mēnesī sniedz informatīvi praktiskas konsultācijas pedagogiem un atbalsta personālam kā efektīvāk organizēt mācību procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. No 20.marta līdz 22.martam pedagogi uzlaboja savu kvalifikāciju bilingvālās izglītības jomā sākumskolā un 12 stundu teorētiskajā kursā guva jaunas metodes un pieredzi darbam ar bērniem, kuri ģimenēs runā divās un pat vairāk valodās. Praktisko pieredzi un vairākus vērtīgus materiālus pedagogi guva pieredzes apmaiņas brauciena laikā Daugavpils 3.vidusskolā.

Projekta taustāmais rezultāts būs labās prakses un pieredzes Rokasgrāmata, kurā savus iespaidus un ieteikumus sniegs visi projekta speciālisti un sadarbības partneri. Rokasgrāmata tiks sagatavota un prezentēta projekta noslēguma seminārā, kas plānots jūnija sākumā.

Komentāri slēgti.