2012-04-17

Latvija ir brīnumskaista zeme

Tēma Bauska , 2012-04-17 @ 23:30 , autors

Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties! Tiekamies 21. aprīlī 10:00 lejā pie Bauskas stadiona vārtiem un kopīgiem spēkiem sakopsim Bauskas atpūtas vietas! Cimdus un vajadzīgos darbarīkus ņemam līdzi paši! Mūs atbalsta radioa7.lv, Bauskas Vienotības Jaunatnes Organizācija

radioa7.lv
draugiem.lv draugiem.lv/radioa7
twitter.comtwitter.com/#!/radioa7
draugiem.lv draugiem.lv/
bauskasvienotibasjauniesi/